Les Scratch Cards 2.0 en català

cartesscrachtLes Scratch Cards són un conjunt de fitxes preparades per ser impreses que contenen petites activitats per aprendre a fer servir Scratch sense saber-ne gens.
Les 12 targetes estan ordenades de l’1 al 12 segons el grau de dificultat de la tasca que proposen. Tot i així, es pot començar per qualsevol de les targetes ja que proporcionen informació molt detallada sobre els passos a seguir.
En aquest enllaç trobareu una versió de les Scratch Cards en català: Scratch Cards en català feta per Frank Sabaté.