L’enigma evident II

Un altre enigma evident, semblant al de la setmana passada, però no del tot igual:

Un home està mirant un retrat i algú li pregunta: “¿De qui és aquesta fotografia?”. Ell respon: “Ni germans ni germanes tinc, però el fill d’aquest home (el de la fotografia) és el fill del meu pare”.

¿De qui era la fotografia que estava mirant l’home?

SOLUCIÓ ALS COMENTARIS: FELICITATS A “MARIA”