Les paraules segons la gramàtica

Estem fent anàlisi sintàctica i l’altre dia vam acabar un repàs de les categories gramaticals. Per si algú de vosaltres vol més informació, us indico alguns enllaços:

Resum de gramática catalana de la Universitat de Barcelona. És d’un nivell fàcil. Amb molts exemples (veieu, per exemple, els tipus de determinants o adverbis).

Gramàtica catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. És d’un nivell avançat. Algun dia serà la gramàtica oficial del català.

Un altre dia, més. Potser. Bon llarg cap de setmana.