TOT SOBRE EL CORONAVIRUS

QUÈ ÉS EL COVID-19?

Els coronavirus són una família àmplia de virus que normalment afecten només animals, però alguns tenen la capacitat de transmetre’s dels animals a les persones. El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones i es va detectar per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat xinesa de Wuhan, província de Hubei. Encara hi ha moltes qüestions que es desconeixen en relació amb la malaltia que produeix: la COVID-19.

El covid-19 presenta, en principi, una simptomatologia similar a la grip, però pot arribar a ser molt més greu en alguns casos.

EL CORONAVIRUS A SABADELL 

Actualment, Sabadell és la segona ciutat amb major nombre d’infectats de Catalunya, només superada per Barcelona. Tot i així, de moment només es poden prendre les mateixes mesures que hi ha a la resta de l’estat.

CORONAVIRUS ALS ESPORTS        

Com tots sabem, una part de les mesures va ser limitar el nombre de persones assistents a actes públics i, després, el confinament total, impedint la realització d’esports profesionals. A nivell individual, és recomanat realitzar activitats físiques a dins de casa per a mantenir-se saludable.

COM AFECTARÀ AQUESTA PANDÈMIA A L’ECONOMIA?

Un dels primers efectes seran uns pressupostos reduïts en els propers anys per part dels governs més afectats, a causa de la gran inversió en material sanitari que estan realitzant. Els més afectats per aquesta situació serien els autònoms i les petites empreses perquè si no reben una assistència financera (que augmentaria els problemes econòmics dels governs) no es podran mantenir. Les empreses que es mantinguin segurament hauran de fer fora a molts treballadors per a mantenir-se, i augmentarà l’atur. L’atur disminuirà el consum, fent que es pugui generar més atur. Si els governs intenten salvar totes les empreses, podrien acabar en deute amb altres països o havent d’incrementar els impostos, fent que algunes empreses també desapareguin. L’impacte serà diferent a cada país, però segurament hi haurà una nova crisi.

Aquí hi ha les diferents mesures aplicades a Espanya.

Aquest és un enllaç on hi han les dades oficials d’afectats pel covid-19.