IUFM de Perpinyà

Espai LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social) http://www.xtec.cat/lic/

Instruments per a l’avaluació inicial de l’alumnat http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_aval_instruments.htm

Nivells de competència lingüística per a l’alumnat nouvingut A1 Usuari bàsic http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/documenta/nivell_inicial.pdf

Materials per treballar el nivell A1 http://www.xtec.cat/~bpalau2/material_nivell_a1.htm

Estratègies d’intervenció lingüística http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_estrategies.htm

El joc: recursos per incentivar l’ús de la llengua http://www.xtec.cat/lic/centre/professorat/joc/prof_lleng_joc.htm

Material multimèdia interactiu http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_multimedia.htm#expressio

Comencem http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm

La Nadia i en Li: parlem, llegim i escrivim http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm

Les botigues: recull d’imatges per a utilitzar com a suport visual en activitats de llengua oral i escrita http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes1.htm#botigues

112 accions: recull d’imatges per a utilitzar com a suport visual en activitats de llengua oral i escrita http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes2.htm#accions

Jocs LIC (de llengua) http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_manipulable.htm

Xarranca: jocs per a l’aprenentatge del català oral per a nouvinguts http://www.entrecultures.org/04_calidos/04_xerranca.htm

Comencem a parlar http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/comencem/index.htm

Escola oberta: recull de pàgines de llengua i literatura catalana http://www.xtec.cat/recursos/catala/index.htm

Educació Infantil http://www.edu365.cat/infantil/index.htm

Educació Primària: llengua catalana http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/index.htm

I les MUD?

Webquests http://webquest.xtec.cat/enlla/

Audiovisuals a l’abast http://www.edu3.cat/

Una altra presentació de recursos TIC a l’àrea de llengua http://www.xtec.cat/formaciotic/presentacions/llengua/

Més recursos TIC per a l’acollida lingüística de l’alumnat nouvingut http://www.xtec.cat/formaciotic/presentacions/acollida/

Banc de recursos de llengua http://www.xtec.net/~mmontene/web/7hivern.htm

Lectura eficaç http://www.xtec.cat/centres/a8027365/eficas/index.html

Lectura fàcil http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_biblioteca.htm

Separar paraules d’una frase http://www.genmagic.net/lengua4/lleng1c.swf

Frases sense vocals http://www.genmagic.net/lengua4/lleng3c.swf

Confegir paraules amb inicials de dibuixos http://www.genmagic.net/lengua3/ser9c.swf

Ortografia per al CI http://www.xtec.net/aulanet/ud/catala/ortografia/index.htm

Treball de diccionari http://www.grec.net/cgibin/esc003cl.pgm

SIUL: Servei d’Immersió i Ús de la Llengua
Llengua catalana http://blocs.xtec.cat/llengcat/
Acollida alumnat nouvingut http://blocs.xtec.cat/acollida/
Sociolingüística http://blocs.xtec.cat/sociolinguistica/

Llengua, immigració i ensenyament del català
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/newsletter/nwlet_19/immigracio.htm

Tallers de llengua i literatura
http://blocs.xtec.cat/tallersllc/

La calaixera
http://www.lacalaixera.cat/

Publicacions en línia
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=1d7e929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1d7e929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Els sons del català
http://www.ub.edu/sonscatala/

Cal·ligrafia
http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php

Contes
http://www.nabar.com/
http://contesdelmarroc.blogspot.com/
http://www.unamadecontes.cat/
http://www.uv.es/~sillam/RondallaNet/rondcat/mapappcc.htm

Música de poetes
http://www.uoc.edu/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Presentacio

Musiquetes
http://www.musiquetes.cat/

Lexiquetos
http://lexiquetos.ohui.net/

Institut d’Estudis Catalans
http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/default.asp

Xarxa de mots
http://www.xarxa.cat/

Fòrum de llengua i literatura
http://161.116.7.109/~llencat/

Literatura catalana
http://www.uoc.edu/lletra/

Clàssics de lectura fàcil
http://kalafatikalafate.wordpress.com/

SALC
http://salc.upf.edu/

Termcat
http://www.termcat.cat/

Llengua catalana
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/

Optimot – consultes lingüístiques http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/template.PAGE/menuitem.0ee0bcc77434e6b0a2fd1210b0c0e1a0/?vgnextoid=947501713ef61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=947501713ef61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Parla.cat
http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php

Encomana el catal�
http://www.gencat.cat/llengua/encomanaelcatala/

Plats a la carta
http://www10.gencat.cat/pres_plats/AppJava/index.jsp

Còmics en català
http://www.comicat.cat/

El català com cal
http://elcatalacomcal.blogspot.com/

Bon català
http://boncatala.com/

Eines de llengua
http://www.geocities.com/golls.geo/

Verbs catalans
http://www.verbscatalans.com/

Dictats en línia
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

 

És fàcil: quaderns d’autoaprenentatge tutoritzat

FACIL1

FACIL2

FACIL3

FACIL4

FACIL5

FACIL6

FACIL7

FACIL8

FACIL9

FACIL10

Unitats didàctiques de llengua per al suport lingüístic a l’alumnat d’incorporació tardana

Quadern 1: Com et dius? som-hi1

Quadern 2: L’escola som-hi2

Quadern 3: La classe som-hi3

Quadern 4: Els colors som-hi4

Quadern 5: La família som-hi5

Quadern 6: El cos som-hi6

Quadern 7: Els vestits som-hi7

Els 4 blocs

Bloc 1: La nostra escola – la nostra classe

Bloc 2: El nostre poble – el meu barri bloc2

Bloc 3: La meva casa – el meu pis bloc3

Bloc 4: Els animals bloc4