5ena sessió de la xarxa de Competències Bàsiques

El dimarts 5 de juny vam assistir a la 5ena jornada de la Xarxa de Competències Bàsiques.

Va participar la Neus Sanmartí amb una ponència sobre l’avaluació en el treball per projectes.

El repte a plantejar és com aconseguir que els propis alumnes siguin els que s’avaluin. Canviar l’avaluació requereix i implica un canvi en les formes de treballar, en la seqüenciació dels aprenentatges i en la relació amb les famílies.

Idees clau a compartir sobre l’avaluació

1- Les emocions que provoca l’avaluació són negatives. Tant pel professorat com per l’alumnat. Si no canviem això, no servirà per aprendre. L’avaluació no s’ha de percebre com un element negatiu.

2. Aprendre és revisar el que ja sabem. Tots els alumnes tenen idees prèvies i coneixements i aprendre és regular el que ja se sap, canviar el que se sap sobre algun tema.Canviar formes de fer, formes de pensar, formes de parlar i formes de sentir.

3. L’aprenentatge ha d’estar centrat en l’alumne. L’alumne és protagonista de tot i també de la seva avaluació. El repte més important és que l’avaluació ha d’estar centrada en l’alumne. Està demostrat que la tasca de corregir i de portar-nos a casa dossiers per fer comentaris i posar notes no serveix per res. No té cap impacte sobre l’alumnat.

4. Té sentit posar notes? La qualificació té sentit com a certificació o acdreditació, en el moment en que s’ha realitzat la tasca o activitat. Té sentit per posar-nos a prova pero no com a instrument final

Avaluar és un procés que està basat en 3 etapes

 1. Recollir dades (a partir de treballs, preguntes, vídeos i fotos, observant)
 2. Aquestes dades s’han d’analitar i s’ha d’intentar buscar les raons de les dificultats. La funció de l’avaluació és entendre el perquè no se’n surt. Podem utilitzar rubriques o Bases d’Orientació, graelles de criteris
 3. Hem de prendre decisions a partir d’aquestes dades. La majoria de les decisions les ha d’aprendre el propi alumne. Han de ser de tipus formatiu.

Tot de repent, el Daniel de 5 anys no vol dibuixar. Després d’analitzar la situació la mestra dedueix que es deu al fet que va canviar de lloc i ara esà al costat d’un nen que dibuixa molt bé

Les persones que aprenen son aquelles que s’autoavaluen.

Quines són les intervencions didàctiques que generen més impacte

Resultat d'imatges de aprendizaje visible hattie

Hattie.J (2017) “Aprendizaje visible” para profesores

Que caracteritza a les persones que saben autoavaluar-se i que per tant prenen  decisions per millorar?

 1. Identifiquen molt bé els objectius de les tasques (saben perquè les fan)
 2. Abans de fer una tasca, dediquen molt temps a pensar en com fer la tasca (planificar) i molt poc en com fer-les.
 3. Identifiquen els criteris d’avaluació, que es relacionen amb les accions anteriors.

 

La feina del professor passa per dos pols, tot buscant l’equilibri

 • La planificació i l’atenció de les demandes de l’alumnat
 • el feedback i l’autoregulació de l’alumnat

Els bons docents són aquells que tenen molts clars els objectius però que estan molt atents al que està passant a l’aula. S’ha de saber que és el que els està captant, que és el que els interessa d’aquella activitat. Cal treballar entre l’aurorregulació i la regulació.

Al’hora de definir els objectius, els haurem de decidir els docents amabs de començar el projecte. D’altres s’aniran concretanr a partir de preguntes que sorgeixen i els productes a elaborar. Els objectius es relacionaran amb les competencies i la valoració l’anirem recollint… per poder qualificar a final de curs.

Un bon exemple amb moltes pràctiques el podeu trobar aqui

http://blocs.xtec.cat/comaprenem/

Per graduar els elements de la rúbrica, cal canviar el xip. El nivell 2 és el mínim de competència, allò que tothom hauria de tenir (aprenent) El nivel 1 és el que està per sota (Novell). Mai es posa un nivell 0. El nivell 3 seria AVANÇAT i el nivell 4 seria EXPERT

Hi ha una sèrie de criteris que s’han de tenir molt presents:

 1. Autonomia.  Exemple: escriure una carta al president del govern.Ser competent vol dir saber fer les coses amb ajuda (buscar a internet un model a seguir). Un avançat seria qui ho fa sense ajuda, sense aquest model. L’expert seria qui fa la plantilla, qui fa el model, són els que poden ajudar als altres.
 2. Creativitat.
 3. Transferencia: Els alumnes hand e saber aplicar i transferir aquests coneixements a un altre situació. (Que els hi dirieu a n companys del curs superior….)

Per atendre a la diversitat hem de tenir present que hem de recollir moltes formes d’avaluar. Si al final és una prova escrita estem avaluant només la competnecia d’expressió escrita

L’autoregulacio implica que el professor ha de planificar les tasques per als 3 nivells i tingui prou autonomia per fer la

Informes a entregar a les famílies:

1- Primer trimestre: diagniosi i informe del docent qualitatiu

2Segon trimestre: informe amb participació de l’alumnat. Són els alumnes qui fan aquest informe : Es demana als alumnes que diguin com saben que hem millorat des de l’inici de curs -en escriure, llegir. Amb el que diuen es fa un questionari i s’autoavaluen. Els resultats amb el comentari de la mestra, el reben les famílies.A aquests se’ls demana que parlin amb els alumnes i que emetin una valoració amb les seves observacions.

3. tercer trimestre: qualificacions. Informe del docent

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *