relacions i canvi

quinzet Paquet d’activitats de matemàtiques basat en els problemes del Quinzet. Les activitats estan dividides en 6 paquets, un per a cada curs de primària. Dins de cadascun d’aquests trobem 10 grups de problemes.