càlcul.

Prem sobre la imatge per entrar

CÀLCUL MENTAL

 

 

MÀQUINES DE CALCULAR propietats-operacions  

PROPIETATS DE LES OPERACIONS

 

JOC DE LES OPERACIONS

APREN TAULES DE MULTIPLICAR taules  

TAULES DE MULTIPLICAR

taules-de-multiplicar  

aprendemosjugandocontablas

SUMA fins a 4 xifres RESTA fins a 4 xifres MULTIPLICACIÓ fins a 3 xifres
DIVISIÓ fins a divident de 3 xifres i divisor d’1

PARÈNTESIS EN SUMES I RESTES

GRUPS PER MULTIPLICAR