observació i funcionament de la llengua

Prem sobre la imatge per entrar

L’ORDRE DE LES PARAULES L’ALFABET ELS GRUPS DE PARAULES
 

 

augmentatiusAUGMENTATIUS diminutiusDIMINUTIUS LA COMPARACIÓ
del20al90DEL VINT AL NORANTA-NOU centenarsimilersCENTENARS I MILERS antonimsANTÒNIMS
compostesPARAULES COMPOSTES derivadas

PARAULES DERIVADES

campssemanticsCAMPS SEMÀNTICS