estadistica i probabilitat

Compta les boletes i representa el nombre al gràfic
Interpreta gràfiques
grafic-de-barres GRÀFICS DE BARRES. 

Generador de fitxes, es pot modificar l’enunciat i els 12 categories.

 

Simulador per crear gràfics de barres de 3 a 12 categories i de 5 a 20 números.