Monthly Archives: juliol 2009

Presentació

L’escola Ferrà ha iniciat un projecte d’escriptura anomenat “PUNT FINAL” on els alumnes hi participen amb les seves creacions des dels 3 fins als 12 anys.

Algunes estaran fetes a mà i s’escanejaran i altres s’introduiran directament amb l’ordinador i un processador de texts.

El criteri de selecció dels treballs dependrà de cada professor – tutor, però s’intentarà que tots els alumnes puguin arribar a publicar alguna composició al llarg del curs.

Aprofitem també per a demanar que els pares facin ús d’aquest recurs per a motivar els seus fills en la lectura i l’escriptura i comparteixin amb ells unes estones agradables dins l’entorn escolar telemàtic.