4. Convivint amb les drogues

L’ús de les drogues apareix al llarg de tota la història de la humanitat, tant per a usos recreatius com per a usos mèdics. El consum es manté constant per al voltant del 5% de la població mundial. Veus de tots els sectors reclamen centrar-se en la prevenció de riscos i a reduir els danys a la salut dels consumidors.

La reducció de danys a la salut dels consumidors i la prevenció de riscos del consum són pautes d’abordatge del problema i de respecte dels drets humans de la població consumidora. Una perspectiva sanitària, més que policial, obre el camí a que els estats prenguin el control del mercat de la droga a les màfies de narcotraficants, per evitar el fracàs de 40 anys de polítiques que només han aconseguit que a determinats països el narcotràfic sigui un poder paral·lel.

http://blogs.ccma.cat/latituds.php?itemid=55108