3.1. Lleis d’organització perceptiva

Principis de l’organització perceptual o lleis de la Gestalt.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RAYJ1BMP7w4[/youtube]