Àlvaro Pascual-Leone, neuròleg

El prestigiós catedràtic de Neurologia de Harvard i director del Centre per a l’Estímul no Invasor del Cervell de Boston és impulsor de la tècnica d’estimulació magnètica transcranial, capaç de canviar comportaments. Pascual-Leone respon a aquestes i altres preguntes.

La realitat la que veiem amb els ulls, o bé és la que veiem amb el cervell?
Què ens fa ser el que som?
Musicoteràpia, com i per què?
Enfermetats i cervell.
Què o quí dirigeix el cervell?

Entrevista al neuròleg