* Resposta cerebral a la música

Les funcions del cervell són moltes i molt complexes, i encara se n’està investigant tot el potencial.

Al vídeo, es mostra l’experiment en què van participar dues persones, sotmeses a una ressonància magnètica funcional mentre feien l’audició de la «Simfonia del nou món» de Dvorak. Mitjançant les imatges de la prova, observem que la primera, que no havia escoltat mai abans aquesta música, activa menys àrees cerebrals que la segona (violinista professional) que, a més d’escoltar la melodia, la interpreta, ja que activa àrees del cervell relacionades amb el control motor.

Gràcies a l’experiment observem que la resposta cerebral dels individus davant del mateix estímul té resultats diferents segons l’experiència personal i les expectatives de cadascuna d’elles.