Criteris i sistema d’avaluació.

L’avaluació d’aquest projecte serà continua, i es tindran en compte tots els continguts treballats i les activitats realitzades tant de manera individual com en peit, mitjà i gran grup.

Es valorarà l’assoliment dels objectius plantejats, però també el procès d’aprenentatge tant individual com grupal de cada alumne.

 

Deixa un comentari