Educació inclusiva al suport digital

Per realitzar aquest projecte tant els mestres tutors com els especialistes tenim en compte els diferents nivells d’accessibilitat als suports digitals. Es per aquesta raó que tant a l’escola com a l’aula els alumnes tenen total disponibilitat dels recursos digitals, ja que el nostre curs disposa d’un portàtil cadascú i dels ordinadors de sobretaula de l’aula.

Aquests estan a disponibilitat dels alumnes a les hores del pati, sempre amb supervisió del tutor o d’un especialista, i a les hores destinades al projecte.

També s’ha facilitat que dos dies per setmana durant les sessions d’estudi assistit la tutora facilita als alumnes que puguin disposar dels medis digitals de l’escola per portar a terme el projecte.

D’aquesta manera tots els alumnes poden gaudir de les mateixes possibilitats alhora de portar a terme el projecte.

Deixa un comentari