Activitats encomanades

Activitats programades al projecte:

-Treball de l’estructura de la notícia: els elements que la formen, anàlisi de les sis qüestions periodístiques bàsiques, construcció d’una notícia col·lectivament.

 -Elaboració d’una entrevista col·lectivament, classificant els blocs temàtics a tractar.

-Relacionar vocabulari amb imatges; relacionar definicions amb conceptes; relacionar expressions amb significats. Programa bubble.us

 -Jocs de paraules relacionades amb els estereotips i rols socials i el món del circ.

-Anàlisi de diferents poemes de diversos autors que fan referència al circ. Treball de la mètrica, la rima i les diferents figures retòriques.

– Elaboració de poemes referits al circ tenint en compte els continguts treballats.

 -Treball dels diferents pintors que han treballat el circ. Programa Sankoré.

-Anàlisi d’un gràfic de barres i d’una taula de freqüències col·lectivament a partir d’unes consignes.

-Construcció col·lectiva de problemes a partir dels enunciats o d’imatges que evoquin el problema.

-Resolució de càlcul i anàlisi de l’error fent servir l’eina “enregistrador”.

A partir d’un mapa de comarques de Catalunya, marcar la ubicació de diferents circs.

-Crear un itinerari del propi circ de la classe, emprant el programari http://www.acme.com/planimeter/

 -Visionat d’un vídeo 21 dies al circ” i anàlisi posterior emprant una graella i classificant aspectes sobre demografia, economia i trets culturals.

-Relacionar animals del circ amb aspectes referents a la reproducció, l’alimentació i l’hàbitat.

-Escriptura dels drets dels animals i de les normes de convivència al circ.

Deixa un comentari