Temporització

Aquest crèdit es realitza en 35 hores per trimestre. Està dins de la franja de variables. Cada trimestre canviem d’alumnes. Per cada setmana es fan 3 sessions de 55 minuts cadascuna.

Ja s’ha dit en els ítems anteriors que si bé els temps disponible per grup és el mateix, 35 hores, a l’hora de treballar uns continguts he hagut de tenir en compte el potencial del grup i de forma individualitzada la capacitat de l’alumne/a per tal de triar les activitats que motivessin el grup en general, tretes les diferències d’opinió.

Per tot això s’exposen més activitats i continguts dels que es poden assolir en un trimestre i grup.

D’aquesta manera he pogut treballar, en cert sentit, l’adaptació curricular i la diversitat dins de l’aula.
Darrere la pantalla:
passeig per dintre d’una emissora de TV. ( 2 sessions )
estructura i oficis que la integren. ( 3 sessions )
Els informatius;
la notícia. ( 5 sessions )
criteris informatius ( 1 sessió )
la importància de la imatge en la selecció de la informació de la televisió. ( 3 sessions )
el llenguatge visual i les notícies. ( 4 sessions )
La selecció dels missatges. ( 2 sessions )
La forma de les notícies en televisió. ( 3 sessions )
l’enquesta i el reportatge. ( 2 sessions )
gravació d’enquestes. ( 3 sessions )
gravació de notícies. ( 3 sessions )

Altres formats:
els esports ( 3 sessions )
els concursos ( 4 sessions )
els videoclips ( 5 sessions )

Els relats de ficció:
l’audiovisual en la tradició narrativa. ( 2 sessions )
característiques de la narració. ( 1 sessió )
la narració audiovisual com a transmissió de valors. ( 4 sessions )
el guió de teatre. ( 2 sessions )
gravació d’una obra de teatre. ( 4 sessions )
La publicitat
necessitats i productes. (2 sessions )
el so i la imatge com reclam. ( 3 sessions )
gravació d’anuncis. (4 sessions )

Deixa un comentari