Introducció al plantejament del crèdit de comunicació i expressió Audiovisual.

vuela2.gif

*************************

El plantejament dels objectius i activitats que s’havien de fer va costar de definir.

Una de les coses a tenir en compte va ser el nivell dels alumnes en el domini dels mitjans TIC:

  • Saber editar un document, amb les eines que el programa d’edició implementa de: formatar text, estructurar frases, inserir imatges, corregir, modificar, desar, recuperar arxius, etc.
  • També havien de tenir coneixements sobre imatge fixa: enquadre, llum, format de presa, format digital, inserció d’elements i edició .
  • El vídeo com a eina fonamental al mon de la comunicació té unes tècniques associades, com per exemple : la captació, el processament i la reproducció, i unes eines, complexes,  específiques que cal dominar o saber utilitzar.

Totes aquestes premisses fan d’aquest crèdit tot un repte donada la mancança de formació específica del alumnes en aquests trets.

Així doncs tenint en compte el tipus d’alumnat i la seva formació TIC, vaig pensar que lo millor, que es podia fer, era alliberar-los, en part, d’aquestes  tasques de tipus tècnic i enfocar la formació més específicament en la creació dels continguts de la comunicació en si mateixa que no pas en els sistemes de tractament i difusió. Tot i així, el mitjà d’elaboració dels continguts a estat l’ordinador com a eina fonamental, per crear els documents base, i també l’ús de la xarxa informàtica del centre per tal de desar, agrupar i imprimir.

Paco Calvo

============================

Deixa un comentari