Continguts del crèdit.

Els continguts que es poden treballar no sempre seran els mateixos ja que els grups que opten a aquest crèdit son diferents en nombre i  actitud. Una llista de possibles és la següent:

 1. Darrere la pantalla:
  1.  passeig per dintre d’una emissora de TV.
  2.  estructura i oficis que la integren.
 2. Els informatius:
  1. l’enquesta i el reportatge.
  2. criteris informatius.
  3. la importància de la imatge en la selecció de la informació de la televisió.
  4. el llenguatge visual i les notícies. La selecció dels missatges.
  5. els condicionaments estructurals dels informatius de televisió. La forma de les notícies en televisió.
 3. Altres formats:
  1.  els esports
  2. els concursos
  3. els videoclips
 4. Els relats de ficció:
  1. el conte.
  2. característiques de la narració.
  3. el guió teatral.
  4. la narració audiovisual com a transmissió de valors.
 5.  La publicitat
  1. necessitats i productes.
  2. el so i la imatge com reclam.

Deixa un comentari