I HAVE A SONG FOR YOU

After some days confined at home, I am sure you are missing your friends and classmates like crazy! What about sending and dedicating them a song?

Think of a song in English you like. Prepare an audio explaining what you know about the song and why you have decided to send it to the people in the class.

Step 1. What can you tell about the song?

ABOUT THE SONG ITSELF:

1) What is the song called? What is the meaning of this title?

2) Who is the singer/band? Who is the composer?

3) What are the lyrics about?

4) What type of music is it?

5) Is it or has it been popular lately?

YOU AND THE SONG:

1) Why is it important to you? Why do you like it?

2) When did you hear it for the first time?

3) Is the song related to any personal experience? Which one?

4) How do the lyrics affect you?

5) What is your favorite part?

6) Where and when do you like listening to it?

Step 2. Why do you think it can make your friends happy?

1) What is the song’s mood? Sad? Energetic? Calm?

2) What is the message in the song?

Step 3.

Write down everything you want to tell your friend and get ready to record the message. Send it to the shared forlder in Educamos, together with the song video.

Here you can hear an example from one teacher:

https://voca.ro/b6mFqMK2Gr5

Song video:

 

Step 4.

Send it to your teacher. A tech guy in the class is going to create a Spotify list with all the songs you have chosen, it is going to be your confinement soundtrack! Enjoy!

 

Proposta de l’àmbit lingüístic anglès:

https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/1OAT_-sDFTu24OEB8qBDdpmIU9mveWUCC6OF46uMpVUQ/documents/ambit_linguistic_an_4t_eso_a_song_for_you.pdf

CONDITIONAL SENTENCES

SECOND CONDITIONAL:

 1. She _________________ (be) happier if she _________________ (have) more friends.
 2. if we _________________ (decide) to stay here, we _________________ (buy) a house.
 3. They _________________ (have) more money if they _________________ (not / buy) so many clothes
 4. We _________________ (come) to dinner if we _________________ (have) time.
 5. if she _________________ (know) his numbe, she _________________ (call) him.
 6. They _________________ (go) to Spain on holiday if they _______________ (like) hot weather.
 7. She _________________ (pass) the exam if she _________________ (study) more.
 8. I _________________ (marry) someone famous if I _________________ (be) a movie star.
 9. if we _________________ (buy) a new car, we never _________________ (be) late again.
 10. You _________________ (lose) weight if you _________________ (eat) less.

THIRD CONDITONAL:

 1. He ______________ (be) happier if he ______________ (stay) at home.
 2. She ______________ (pass) the exam if she ______________ (study) harder.
 3. if we ______________ (not / go) to the same university, we ______________ (not / get) married.
 4. They ______________ (be) late if they ______________ (not / take) a taxi.
 5. if she ______________ (not / come) to London, she ______________ (not / meet) him.
 6. He ______________ (take) a taxi if he ______________ (have) enough money.
 7. I ______________ (call) you if I ______________ (not / forget) my phone.
 8. if we ______________ (be) invited, we ______________ (come).
 9. She ______________ (not / do) it if she ______________ (know) you were ill.
 10. if he ______________ (leave) earlier, he ______________ (be) on time.

 

EL CORATGE DE MALALA

A Malala, símbol mundial de la lluita per l’educació de les noies, li van concedir, el 2014, el premi Nobel de la Pau. Amb aquest motiu, 30 Minuts remet la seva increïble història. La jove estudiant pakistanesa Malala Yousafzai va ser tirotejada al cap pels talibans. El seu pecat? Anar a l’escola.

Malala i la seva família s’havien declarat en rebel·lia a la muntanyosa Vall de Swat, al nord del Pakistan, fins fa poc sota control dels talibans, contra la prohibició d’escolaritzar les noies. Ella i les seves companyes continuaven anant a l’escola en un clar desafiament a la nova norma discriminatòria. La seva protesta la va fer popular al país i això no ho van tolerar els intransigents.

Després de ser ferida gravíssimament, la van traslladar al Regne Unit, on li van poder salvar la vida. Ja recuperada, ha esdevingut el símbol mundial de la lluita en favor de l’educació de les noies en aquelles àrees del planeta on l’integrisme islamista o els costums ancestrals no ho permeten. Guardonada amb el Premi Sakhàrov 2013, ha rebut, abans de ser-li concedit el Nobel de la Pau 2014, molts més reconeixements en honor a la seva lluita i sacrifici, entre els quals el Premi Internacional Catalunya, l’abril de l’any passat.

El reportatge “El coratge de Malala”, produït per la BBC, inclou l’entrevista en exclusiva que li ha fet la periodista Mishal Husain a la ciutat britànica de Birmingham, on ara resideix Malala amb la seva família. No poden tornar al seu país per por de represàlies. Els autors del reportatge viatgen fins a la Vall de Swat, on parlen amb les antigues companyes de Malala i amb les quals reconstrueixen el dramàtic atemptat de l’octubre del 2012 a l’autobús escolar. Som testimonis també de diversos documents sobre Malala d’abans de l’atac talibà, amb el relat del context polític i social d’aquella explosiva regió del nord del Pakistan. La jove ens explica la seva batalla clínica per sobreviure i la nova vida a Birmingham, que ha de combinar amb una intensa agenda de reconeixement mundial.

 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/el-coratge-de-malala/video/5322971/

 

1.Què li va passar a la Malala? Escriu breument la seva història.

2. On vivia quan va sofrir l’atemptat? Digues el poble, el pais i el continent.

3. A la Malala li va canviar la vida en un segon, va haver de canviar de país i va començar una nova vida. Com creus que es sentia?

4. Lluitaries tu per poder anar a l’escola? Per què?

5. Quin dret dels infants (dels que hem estudiat) defensa la Malala? _

Competències bàsiques de les llengües estrangeres

Competències bàsiques de llengües estrangeres

Dimensió comunicació oral

Competència 1. Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals, senzills o adaptats,de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar

Competència 2. Planificar i produir textos orals breus i senzills adequats a la situació comunicativa

Competència 3. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs

Dimensió comprensió lectora

Competència 4. Aplicar estratègies per obtenir informació bàsica i comprendre textos escrits senzills o adaptats de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar

Competència 5. Interpretar els trets visuals, discursius i lingüístics bàsics d’un text d’estructura clara per comprendre’l

Competència 6. Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos

Dimensió expressió escrita

Competència 7. Planificar textos senzills a partir de la identificació dels elements més rellevants de la situació comunicativa

Competència 8. Produir textos senzills amb adequació a la situació comunicativa i amb l’ajut de suports

Competència 9. Revisar el text per millorar-lo en funció de la situació comunicativa amb l’ajut de suports específics

Dimensió literària

Competència 10. Comprendre i valorar textos literaris senzills, adaptats o autèntics, adequats a l’edat

Competència 11. Reproduir oralment i reescriure textos literaris senzills per gaudir-ne i fomentar el gaudi dels altres

Dimensió plurilingüe i intercultural

Competència 12. Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació

 

The solar system

[youtube]https://youtu.be/Qd6nLM2QlWw[/youtube]

 

We call it the solar system because everything in it is centered around _______1________.

The sun is almost ______2_________miles away from us.

The sun makes up more than________3_______ % of the mass in the solar system. It is more than_______4________ times wider than the Earth. Without the sun, there would be no ________5_______, no _________6______.

Mercury has no ____7__________ of its own and no ______8_________ to breath.

Venus is the _______9________ planet in the solar system.

As far as we know, the Earth is the only planet to have______10_________.

Mars is known as the ______11_________ planet. It is ______12_________ and _______13________.

Jupiter is the _______14________ planet. It has at least _______15________ moons that circle around. It is covered by terrible _______16_________ which can be seen from the ________17_______.

Saturn is famous for its beautiful _____18__________. It is the _______19________planet that can be seen without a telescope.

Uranus is another _____20__________ gas. It is covered in ______21_________ clouds.

Neptune has _______22________ moons and it has the longest _______23________ in the solar system.

In ______24_________ Pluto was declared a ______25_________ planet.

PLANET CHART:          

Planet’s name Position

(1st, 2nd from the Sun)

Distance from the Sun Size :

*giant/small

Length of the “day”

Earth days

Length of the “year”

Earth years

Temperature

average

hot/cold

Atmosphere

Thick or thin

Surface :

rocky/gas

Satellites or

Rings

URANUS
VENUS
SATURN
NEPTUNE
MERCURY
MARS
JUPITER
EARTH

    *GIANT diameter greater than EARTH 12,700 Kms – SMALLdiameter smaller than EARTH

ELTON JOHN’S YOUR SONG

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mNbSgMEZ_Tw[/youtube]

“Your Song”

(“Elton John” Version)

 

It’s a little bit funny this feeling inside

I’m not one of those who can easily hide

I don’t have much money but boy if I did

I’d buy a big house where we both could live

 

If I was a sculptor, but then again, no

Or a man who makes potions in a traveling show

I know it’s not much but it’s the best I can do

My gift is my song and this one’s for you

 

And you can tell everybody this is your song

It may be quite simple but now that it’s done

I hope you don’t mind

I hope you don’t mind that I put down in words

How wonderful life is while you’re in the world

 

I sat on the roof and kicked off the moss

Well a few of the verses well they’ve got me quite cross

But the sun’s been quite kind while I wrote this song

It’s for people like you that keep it turned on

 

So excuse me forgetting but these things I do

You see I’ve forgotten if they’re green or they’re blue

Anyway the thing is what I really mean

Yours are the sweetest eyes I’ve ever seen

 

And you can tell everybody this is your song

It may be quite simple but now that it’s done

I hope you don’t mind

I hope you don’t mind that I put down in words

How wonderful life is while you’re in the world

Alemanya

1-Quants estats té Alemanya?

2-Quina d’aquestes no és ciutat-estat?

Berlín – Munich – Hamburg – Bremen

3-Qui no ha estat canceller?

Günter Grass – Gerhard Schröder – Angela Merkel – Helmult Kohl

4-De quin partit polític és l’Angela Merkel?

5-Quins són els dos partits polítics majoritaris?

6-Quants habitants hi ha a Alemanya?

7-Quin és el grup d’immigrants més nombrós?

8-Quin d’aquests països no té frontera amb Alemanya?

Bèlgica – França – Itàlia – República Xeca

9-Quina era la moneda abans de l’euro?

10-Quina d’aquestes ciutats és més a l’oest?

Colònia – Berlín – Stuttgart – Münich

11-Quina va ser la capital del 1949 al 1989?

Bob Dylan

 

1-Who is Bob Dylan?

2-What kind of music does he play?

3-What do his songs talk about?

4-What’s the “Never Ending Tour”?

5-Which awards has he received?

6-Why did he receive the Nobel Prize for Literature in 2016?

7-Which other arts does he explore?

8-Name 10 of his best  known songs.

9-Write down the lyrics of one of his songs.

10-Translate the song to catalan. What is it about?

Roald Dahl’s BFG

The Big Friendly Giant

20130417082623xehyp

How would you feel if a giant hand reached into your bedroom window and snatched you away?

That’s just what happens to Sophie in Roald Dahl’s book The BFG. 

The BFG is a Big Friendly Giant who is blowing good dreams into the windows of sleeping boys and girls.  After the BFG kidsnatches Sophies straight from her orphanage and takes her with him to Giant Country they embark on an exciting adventure as they got to know each other. Let’s start our own adventure as we get to know more about the BFG, the other giants in Giant Country and many more adventures in Roahl Dahl’s stories.

bfgteach1466wide_1_2a05b83395ba339_733_413

The story is about a young orphaned girl named Sophie, living in a girl’s orphanage run by the cantankerous and abusive Mrs. Clonkers. One night, Sophie sees a large, cloaked person blowing something via a trumpet-like object into a bedroom window down the street. She is discovered by the mysterious person, who carries her to his homeland of Giant Country.

There, he identifies himself as the Big Friendly Giant (‘BFG’), who nightly blows bottled dreams into the bedrooms of children, and explains the other type of giants that eat humans, mostly children. Because the BFG refuses to eat people or steal food from humans, he subsists on a foul-tasting vegetable known as a snozzcumber. It’s like a cucumber with black strips.

Sophie and the BFG quickly become friends; but Sophie is soon put in danger by the sudden arrival of the Bloodbottler Giant, who suspects the BFG of harboring Sophie. Sophie hides in the snozzcumber, unknown to the BFG, and the BFG offers the snozzcumber to the Bloodbottler, hoping that its foul taste will repel him from the area; whereupon the Bloodbottler spits out the snozzcumber and Sophie, and leaves in disgust. When Sophie announces she is thirsty, the BFG treats her to a fizzy drink called frobscottle, which causes noisy flatulence because of the bubbles sinking downwards. The BFG calls this “Whizpopping”. The next morning, the BFG takes Sophie to Dream Country to catch more dreams, but is tormented by the other giants along the way; notably by their leader, the Fleshlumpeater, the largest and most fearsome.

In Dream Country, the BFG demonstrates his dream-catching skills to Sophie; but the BFG mistakenly captures a nightmare, and uses it to start a fight among the other giants when Fleshlumpeater has a nightmare about Jack. Sophie later persuades him to approach the Queen of England toward imprisoning the other giants. To this end, she uses her knowledge of London to navigate the BFG to Buckingham Palace, and the BFG creates a nightmare, introducing knowledge of the man-eating giants to the Queen, and leaves Sophie in the Queen’s bedroom to confirm it. Because the dream included the knowledge of Sophie’s presence, the Queen believes her and speaks with the BFG.

After considerable effort by the palace staff to create a table, chair, and cutlery of appropriate size, the BFG is given a delicious breakfast, and the Queen telephones the King of Sweden and the Sultan of Baghdad to confirm the BFG’s story – the giants having visited those locations on the previous two nights – then summons the Head of the British Army and the Marshal of the Royal Air Force. The said officers, though initially belligerent and skeptical, eventually agree to cooperate.

A fleet of helicopters then follows Sophie and the BFG to the giants’ homeland, where the giants are tied up as they sleep, suspended under the helicopters, and carried back to London, where they are imprisoned in a pit. The only one not easily caught is the Fleshlumpeater, who wakes up as the British attempt to tie him up, but Sophie and the BFG trick him into allowing his own capture by claiming that he has been poisoned by a venomous snake so that he will put his hands and feet together to be tied up. The man-eating giants are then imprisoned in a deep pit where they are only fed snozzcumbers.

Afterwards, a huge castle is built as the BFG’s new house, with a little cottage next door for Sophie. While they are living happily in England, with several gifts coming in for many years from the governments of every country ever targeted by the giants (notably England, Sweden, Iraq, Arabia, India, Panama, Tibet, the United States, Chile, Jersey and New Zealand), the BFG writes a book of their adventures, which is then identified as the novel itself.

quentin2bblake2b-2b27here2bis2bthe2bdream2bcatcher2728129TASKS:

 1. In groups, investigate about any other Roald Dahl’s stories and make a summary about it.
 2. Make a mural with your story and some drawings. Look at Garry Parsons’ drawings for Roald Dahl’s stories.
 3. Oral Exposition: tell us the story
 4. The play103062412