Memoritzar, practicar,repassar.
La part final d’un bon mètode d’estudi és memoritzar.
Una vegada fet l’esquema és necessari assimilar i comprendre bé la informació.

Quan es parla de la memòria, es sap que es recorda millor allò que es compren, el que està seleccionat i organitzat, allò que es relaciona amb altres aprenentatges.
La pràctica, memorització i repàs es pot fer relacionant de nou tots els continguts, i fer tant en escrit com explicant-ho en veu alta, amb una estructura coherent i que pugui ser significativa.

trastornos-de-memoria