1. APRENEM A ESTUDIAR

LA MEMORITZACIÓ

0

Memoritzar, practicar,repassar.
La part final d’un bon mètode d’estudi és memoritzar.
Una vegada fet l’esquema és necessari assimilar i comprendre bé la informació.

Quan es parla de la memòria, es sap que es recorda millor allò que es compren, el que està seleccionat i organitzat, allò que es relaciona amb altres aprenentatges.
La pràctica, memorització i repàs es pot fer relacionant de nou tots els continguts, i fer tant en escrit com explicant-ho en veu alta, amb una estructura coherent i que pugui ser significativa.

trastornos-de-memoria

ELS ESQUEMES I ELS RESUMS

0

ELS ESQUEMES
Un esquema estarà ben realitzat quan reculli les idees més importants d’un tema de forma ordenada i estructurada per a facilitar el seu posterior resum i memorització, amb el mínim de paraules.

Els esquemes..

-Faciliten la comprensió del text.
-Obliguen a estudiar activament.
– Ajuden a anar al que és essencial i a exposar de manera senzilla el que sembla complexa.
– Ajuden a la memòria visual i tàctil.
– Ajuden a repassar.
– Ens proporcionen síntesi i anàlisi dels continguts.

Què ens ofereix un esquema?
-Una visió ràpida i global del tema.
– L’estructura del tema d’una forma clara.
-Les idees organitzades, exposades amb brevetat i, si és possible, amb paraules claus.
– Suficient informació, si està ben fet.
– Ens ajuda a comprendre, assimilar i repassar el contingut d’un text.

Passos a seguir per a fer un esquema.
Després de la seva lectura,conèixer el significat de les paraules, subratllar les idees principals i secundaries, s’ha de:
– Estudiar les relacions de les idees entre si.
– Posar subtítols a cada subconjunt d’idees.
– Cercar la forma gràfica o tipus d’esquema més adequat

esquema

ELS RESUMS
Un resum és una reducció del text que ha de contenir les idees principals i essencials per la seva comprensió

Avantatges dels resums:

– Simplifica les tasques de repás i memorització
– Desenvolupa la capacitat d’escriptura
– Familiaritza als alumnes amb els examens de preguntes obertes

resumir

LES TÈCNIQUES D’ESTUDI

0

Les tècniques d’estudi actualment són un dels conceptes més importants en el món dels estudiants.
A vegades tenim la sensació de que hem estudiat molt una matèria però contràriament no obtenim els èxits que esperàvem …això perquè succeeix? Possiblement perquè no utilitzem un mètode d’estudi adequat.
La tasca d’estudiar,   quan  millor organitzada estigui, menys esforç exigeix i major rendiment s’obté. Estudiar requereix, per tant, unes tècniques i uns hàbits que s’han d’aprendre.

A continuació trobareu informació sobre les diferents tècniques d’estudi que existeixen així com un conjunt de consells que us poden ser útils a l’hora de planificar el vostre mètode d’estudi personal

tecnicas-de-estudio

La informació d’aquest bloc ha estat consultada als següents llibres, i adreces web:
-ALONSO ALVARES,A; FDEZ MORO J.M ( 1991) : Manual de técnicas de estudio. Everest.
-HERNÁNDEZ,P (1987): Cómo estudiar con eficacia. Madrid Española
-JIMÉNEZ GONZÁLEZ,J (1999) : Psicologia de las dificultades de aprendizaje.
-http://www.xtec.es/~jcruz/t_estudi/
-http://www.escolapia.cat/terrassa/aulavirtual/in_tecniques.html
-http://www.xtec.cat/~nsarsane/t_e/t_e.html

0

[calameo code=000404355bf38371a4ee9 lang=es width=240 height=147 clickto=public clicktarget=_self clicktourl= autoflip=0 showarrows=1 mode=mini]

0

http://v.calameo.com/2.0/cviewer.swf?bkcode=000404355bf38371a4ee9&langid=es

Presentació Power Point Xerrada 1r BAT

0

Aquí teniu la presentació que vam utilitzar per fer la xerrada de tècniques d’estudi i mètodes de treball als alumnes de 1r de BAT

Loading...

LA PLANIFICACIÓ DEL TREBALL PERSONAL

0

Cada persona ha de trobar el seu mètode personal d’estudi, per a fer-ho ha de comptar amb una bona planificació. Algunes idees claus per a la planificació diària són:
-L’estudi, com a qualsevol feina, ha de ser planificat convenientment
per a que sigui eficaç.
-Amb una bona planificació s’aprèn millor i en menys temps.
– En la vida s’ha d’assignar un temps a cada cosa. ´
-S’ha de determinar el temps disponible per a l’estudi.
-S’ha de distribuir el temps segons la seva dificultat o importància de
la tasca.
-S’ha de reservar un temps per als amics i altres activitats.
agenda2

Això és el que anomenem PLA DE TREBALL PERSONAL

Consisteix en planificar setmanalment les hores d’estudi i de treball personal amb l’objectiu de millorar el rendiment acadèmic.

Com ho farem?

A través d’un horari personal i de l’agenda escolar

Un bon pla de treball personal ha de ser:
Realista: ajustat a la persona i al temps disponible.
Flexible i revisable, que pugui modificar-se.
Personal Fet a la mida de cada persona.
Senzill i pràctic, que ajudi a estudiar amb claredat.

horario-reloj-minutos-segun

LA LECTURA

0

La tasca de l’estudiant és en un percentatge molt alt, la lectura. En la societat actual la lectura és cada dia més important, donada la gran quantitat d’informació i documentació de la qual disposem.
La lectura d’estudi o comprensiva ens obliga a assimilar,un cop entès, el contingut del text per després poder aplicar aquest contingut, o bé reproduir-lo amb les nostres paraules.

ALGUNS CONSELLS PER FER UNA BONA LECTURA:
1. És molt interessant tenir una primera presa de contacte amb conjunt del material que estudiarem, és a dir, fer una PRE-LECTURA
2. Es requereix concentració, és a dir, una atenció especial en aquesta activitat.
3. Cal tenir clars els objectius, perquè així donem a la lectura una intenció determinada.
4. És recomanable utilitzar ajudes visuals, perquè està demostrat que les imatges visuals es retenen a la memòria més fàcilment.
5. S’ha de repassar sempre la lectura per verificar si acompleix els nostres objectius inicials.
6. La millor manera de retenir allò que hem llegit és expressar-ho mentalment o per escrit amb les nostres paraules.

lectura

ELS MAPES CONCEPTUALS

0

Els mapes conceptuals ens serveixen per entendre, ordenar i organitzar de manera visual la informació, idees, conceptes…
Els mapes organitzen i representen el coneixement a través de les relacions entre diferents conceptes.
Els conceptes es representen en cercles o rectangles i les seves relacions a través de línies unides per preposicions.

fotoestrategias

Són una eina d’aprenentatge que requereix temps i pràctica ja que la seva elaboració al principi és dificultosa.
No obstant, una vegada apresa la tècnica per fer-los són una excel·lent eina per relacionar els aprenentatges, memoritzar aquestes relacions de forma lògica gràcies al seu gran impacte visual i garantir un aprenentatge creatiu i actiu.

celula_flor

EL SUBRATLLAT

0

Subratllar. Es defineix com destacar el més important d’un escrit, aconseguint una síntesi de les idees principals i secundàries per a facilitar el seu estudi.

Perquè s’ha de subratllar?
· S’estalvia molt de temps i s’eviten distraccions.
· Fa l’estudi actiu.
· Facilita la comprensió.
· Ajuda a l’esquema per que permet sintetitzar molt bé

Com s’ha de subratllar?
· Amb una línia per sota de les frases
· Encerclant les paraules.
· Assenyalant amb una línea al marge.
· Amb retoladors fluorescents.

Què s’ha de subratllar?
· Les idees principals, les secundaries, les dates, dades i noms importants i els termes tècnics. ´
· Les respostes a les possibles preguntes.

Quan s’ha de subratllar?
· Després d’haver llegit detingudament cada paràgraf.

Per tant, per subratllar correctament haurem de fer els següents passos…
-Una prelectura
-Una lectura comprensiva
-Notes marginals
-Subratllar

subra

Go to Top