En primer lloc, abans d’endinsar-nos en les tècniques, hem de considerar un altre punt que esdevé clau per aprendre: tenir uns hàbits de vida saludables.
Amb això volem dir que la tasca d’estudiar és un esforç físic i psíquic i necessita que la persona tingui cobertes les necessitats bàsiques: una bona alimentació, hàbits de descans, la pràctica d’esport, la concentració, la motivació i l’interès.

Loading...

alimentacio

fem_esport
L’AMBIENT D’ESTUDI
També hem de tenir en compte un altre factor molt important a l’hora d’estudiar: triar el lloc d’estudi. És primordial que sigui un lloc on et trobis còmode, agust, que sigui tranquil i estigui allunyat de sorolls i altres factors de distracció. A continuació explicarem les condicions bàsiques que ha de complir el teu espai per estudiar:
– Ha de ser un lloc silenciós i tranquil
– Ha d’estar adequadament il•luminat ( preferentment amb llum natural)
– Temperatura agradable ( aproximadament uns 20 graus) ni molt de fred ni molta calor
– Una habitació neta i ventilada
– Tenir a l’abast el material que necessitarem durant la sessió abans de començar a estudiar
– La postura : esquena recta, cames sense creuar, posició de “4”

tecnicas20estudio