Concurs 2024

Convocatòria i bases del Concurs de Composició 2024

Benvolguts músics i balladors del país,

ens plau anunciar-vos la primera edició del Concurs de Composició No em toquis els pops!, enfocat a la creació de música inèdita per a la dansa de nova creació (encara sense nom) amb un alt nivell d’exigència, apte tant per a balladors/es amateurs com professionals.

Els premiats del concurs de composició es faran saber públicament a la Ballada del Solstici d’Hivern 2024 i les obres premiades seran estrenades en aquest mateix moment.

Convocatòria

El Concurs de Composició No em toquis els pops! és de lliure participació, sense límit d’edat ni procedència i no comporta cap despesa com a drets d’inscripció.

Característiques

  • Les obres presentades han de ser originals, no estrenades i no premiades amb anterioritat en cap altre concurs. No seran admeses adaptacions o versions d’obres anteriors dels mateixos autors ja estrenades o editades.
  • No s’admetran aquelles obres ja presentades en més de dues ocasions anteriors al mateix concurs.
  • Les obres han d’aconseguir la finalitat de fer ballar amb encert la dansa de nova creació (encara sense nom) de la qual es fa referència al web del Grup de Recerca No em toquis els pops!

Candidatures

Les obres s’han de presentar abans del dia 31 d’agost de 2024 a través del correu electrònic mitjançant el formulari d’inscripció en línia corresponent al Concurs de Composició No em toquis els pops! que trobareu disponible AQUÍ.

Els requisits per presentar-se al Concurs de Composició són els següents:

  • Emplenar el formulari de sol·licitud de participació
  • Adjuntar còpia de l’obra en format digital PDF
  • Enviar un audio (format mp3)

Presentació de les obres

Les obres s’han de presentar amb les pàgines numerades. Han de ser llegibles, clares, sense equívocs ni esmenes.

A l’encapçalament de cada obra només pot figurar: el títol i un pseudònim (en substitució del nom de l’autor).

Els autors poden presentar més d’una obra.

Cal emplenar un formulari d’inscripció per a CADA obra presentada.

Per a més informació:

nomtoquiselspops@proton.me

Jurat

El jurat del I Concurs de Composició No em toquis els pops! estarà format per quatre músics, balladors i/o mestres de dansa de prestigi internacional.

Obres guanyadores

El jurat seleccionarà tres obres que obtindran primer, segon i tercer premi. També podrà declarar desert qualsevol dels premis, si considera que les obres no reuneixen els requisits de qualitat per ser premiades.

Veredicte

La proclamació oficial del veredicte tindrà lloc a la Ballada del Solstici d’hivern 2024. El veredicte, que serà prèviament comunicat individualment als guanyadors, es publicarà al web del Grup de Recerca No em toquis els pops!

Premis

Els premis seran simbòlics i sorpresa.

Els premis comporten l’estrena de l’obra a la Ballada del Solstici d’hivern 2024 i que la partitura restarà exposada a la pàgina web del Grup de Recerca No em toquis els pops!

Drets de d’edició

L’autor serà propietari de tots els drets de les obres que presenti (dret d’edició, de propietat, etc.).

El Grup de Recerca No em toquis els pops! es reserva el dret de conservar una còpia de cada obra presentada a l’arxiu propi i podrà ser difosa pel mateix Grup de Recerca No em toquis els pops!, llevat de desig exprés de l’autor, que haurà de comunicar-ho per escrit adjuntant-ho a les seves obres, o bé amb posterioritat dins el termini establert.

Acceptació i interpretació de les bases

La participació en aquest Concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. La interpretació i qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització, després de consultar, si cal, els membres del jurat.