Conèixer i “tocar” el nostre sistema solar ja es possible a través de la realitat augmentada. La realitat augmentada enriqueix la informació presentada incorporant dades virtuals (imatges, so, vídeo, text…) a qualsevol imatge real. Aquesta característica permet captar l’atenció i l’interès dels alumnes, fent que la tasca sigui molt més motivadora, especialment quan fem que els alumnes siguin els protagonistes de l’aprenentatge gràcies a les eines mòbils que disposen.

En aquesta experiència, hem utilitzat el recurs de realitat augmentada Universo DK, en que utilitzem un llibre especialitzat sobre Planetes com activador d’aquest món en 3D. Així doncs, utilitzem un marcador prefixat per introduir-nos a un espai nou a través del nostre dispositiu mòbil.

Aquesta activitat minimitza les barreres d’aprenentatge en tant que proporciona diferents opcions per a la percepció, doncs assegurem que la informació pot ser perceptible per tots els estudiants, ja que afavorim una alternativa a la informació visual. A més, dona oportunitats que generen interès ja que el treball a partir de projectes fomenta la participació activa, la recerca, la experimentació i la presentació als altres companys que fa més autèntica l’activitat.

Aquesta experiència l’han dut a terme la Raquel Melo, professora de ciències socials, junt amb la Maria Dolors Manzano, professora del SIEI (USEE), de l’Institut Pau Vila (Sabadell). L’activitat l’han realitzat els alumnes de 1r ESO durant la setmana de la ciència. En aquest grup estan inclosos els alumnes que reben el suport de les professionals del SIEI, per la qual cosa sempre hi ha dues professores a l’aula, fet que afavoreix el treball en grup a l’aula.

Descripció del procés seguit

Prèviament a l’inici del projecte, els alumnes adscrit a la USEE veuen el llibre dels planetes, poden experimentar amb el seu mòbil la realitat augmentada, amb l’objectiu que quan es presenti a l’aula el recurs, puguin participar mostrant als seus companys de grup les possibilitats de la aplicació.

En la primera sessió es presenta el projecte, es formen els 8 grups de 4 alumnes (prèviament escollits per les docents) i es defineixen els productes finals que s’esperen d’aquesta activitat. Cada grup d’alumnes ha d’investigar sobre un planeta, buscant una informació mínima que es demana per posteriorment exposar als seus companys. A més, cada grup ha de crear amb porexpan el seu planeta per a la construcció d’una  maqueta conjunta del sistema solar.

Maqueta planetes

Tot seguit, s’ofereix als alumnes l’ús dels portàtils, es posa a disposició diferents llibres sobre planetes, i en concret, el llibre de planetes de l’editorial DK, amb el qual presentem la aplicació de realitat augmentada Universo DK.

Planetes mòbils

Vam iniciar el projecte dels planetes, coincidint amb la setmana de la ciència, per la qual cosa hi havia programades tres sessions, però vam necessitar dues sessions més per poder realitzar les exposicions orals.

Durant les tres sessions, cada grup pot fer ús de les noves tecnologies, per anar adquirint coneixement sobre el seu planeta i preparant la seva exposició a partir de la eina de Presentacions de Google. Aquesta eina facilita el treball col·laboratiu, ja que poden fer contribucions al mateix document des de diferents dispositius.

A cada sessió, cada grup ha d’autoregular-se, i omplir un full de seguiment sobre la tasca desenvolupada. A més, els alumnes disposen d’una rúbrica per autoavaluar-se i saber quins són els objectius mínims que han d’assolir i que avaluarem finalment.

Per últim, els alumnes exposen el seu treball a tots els companys de classe i pengem la maqueta a l’aula.

Treball cooperatiu planetes

Valoració de l’experiència

L’experiència ha estat molt positiva pels alumnes, ja que utilitzar els dispositius mòbils els va afegir una motivació extra per treballar. A més, ha fomentat la col·laboració entre els diferents alumnes de l’aula, ja que havien de compartir entre tots el llibre i poder extreure la informació important tant del llibre, com de la aplicació i/o de la recerca per internet.

Els alumnes han aprés no només a buscar informació en diferents entorns, sinó a treballar en grup de manera cooperativa, respectar els diferents ritmes d’aprenentatge i autoregular el seu propi funcionament com a grup.

Apps utilitzades

google_presentacions universo