IMG_9494Les noves tecnologies possibiliten la participació de tot l’alumnat. Aquesta activitat ha estat pensada per minimitzar les barreres d’aprenentatge de l’alumnat amb més dificultats.

La producció del curtmetratge amb l’aplicació Stop Motion ha permès que els alumnes amb més dificultats puguin fer una presentació oral i visual conjuntament amb els seus companys. És una activitat oberta a tots els nivells d’aprenentatge. Aquesta aplicació fomenta el treball cooperatiu, la creativitat, la seqüenciació dels diferents processos, la síntesis de tot el que han après i alhora es molt motivadora per a tots.

Identificació de l’experiència

IMG_9646Els alumnes de 3r de primària de l’Escola Herois del Bruc de Piera realitzen el projecte interdisciplinari del curs sobre la vinya. Utilitzant l’aplicació Stop Motion s’ha volgut promoure la inclusió i la participació de tot el grup en un mateix projecte que després han presentat a la classe com la resta dels companys.  Aquest grup està format per 22 alumnes, quatre d’ells alumnes d’EE.

L’experiència  de la incorporació de l’ús de les tauletes a l’aula ordinària ha estat promogut per l’equip de la USEE i les mestres d’educació especial de l’escola.
L’escola no té tauletes i aprofitem el recurs del departament del seminari d’inclusió digital.

L’activitat concreta del projecte s’ha dut a terme coincidint dos mestres a l’aula:  la tutora de l’aula i la mestra educació especial, també col·laboren en el projecte la tutora i l’educadora de la USEE.

Descripció del procés seguit

IMG_9655verticalLa proposta es realitza un cop finalitzat el projecte com a síntesis dels diferents processos treballats a l’aula del tema de la vinya. Disposem entre ¾, 1h i 1h30’ setmanal al llarg d’un trimestre.

Hi participen tots els alumnes de l’aula, fem 4 grups de treball cooperatiu. Amb el grup classe fem una tria dels temes a treballar perquè després cada grup pugui triar el tema que vol preparar pel projecte.

Els passos que es van seguir són els següents:

 1. Fem una presentació del que realitzarem i visualitzem exemples amb l’aplicació Stop Motion.
 2. Segons el tema escollit cada grup treballa a partir de les preguntes: Què volem explicar? Com ho volem fer? Que necessitem? Com ens repartim les tasques entre el grup?
  IMG_9691Els presentem diferents tipus de materials relacionats amb el tema per tal que ells busquin i portin coses de casa que els puguin ser útils.
  Anotem a l’agenda l’APP per tal que els nens que tenen tauletes experimentin  a casa.
 3.  Fem memòria i reconstruïm el de les sessions anteriors. Pensem com ho podem presentar o escenificar. Cada grup disposa d’una capsa on tenen tot el que van recollint i el material en procés d’elaboració.
 4. Elaborem la seqüència que volem fer amb el material per tal de fer les fotografies.
 5. Preparem el que volem explicar per gravar i ho escrivim.
 6. Fem les fotos i anem gravant els diàlegs.
 7. Finalment en veiem els vídeos i en fem la valoració per grups.

IMG_9647