Objectius per saltar-se les barreres d’aprenentatge

 • Reflexionar sobre els conceptes filosòfics de: Realitat, Veritat, Coneixement
 • Investigar noves formes d’expressió i comunicació.
 • Aprendre a treballar en equip:
  • Saber arribar a acords
  • Respectar les idees d’altres
 • Realitzar projectes:
  • Planificar, dissenyar
  • Produir, assignar recursos
  • Gestionar, avaluar i redefinir  el propi projecte.
 • Integrar i motivar als alumnes poc participatius.
 • Coavaluar

Disseny Universal de l’Aprenentatge

Propostes amb sentit, rellevants. L’alumnat ha tingut moltes possibilitats d’elecció.

L’activitat ha promogut:

 • l’autonomia,
 • la confiança,
 • la presa de decisions,
 • l’esforç i persistència,
 • l’autoregulació,
 • la reflexió i autoavaluació
 • la col·laboració i comunicació.

Planificació, recursos i procés

 1. Nivell Educatiu: 1r de Batxillerat (3 línies) de l’Institut Front Marítim (Barcelona)
 2. Definició del producte esperat: Videes de Filosofia
 3. Selecció dels grups d’entre 4 i 6 alumnes.
 4. Temporalització:
  1. 2 mesos
  2. 4 sessions en classe: idees, guions, storyboard
  3. 2 sessions de visionat i coavaluació
 5. Ús de les TIC i Audiovisuals:  mòbils, càmeres, editors de vídeos, youtube

Competències treballades

 • el treball col·laboratiu,
 • la gestió i execució de projectes amb un producte final,
 • la recerca de mètodes i tècniques audiovisuals de comunicació i expressió,
 • la creativitat,
 • la autonomia i iniciativa personal i grupal.
 • la recerca Filosòfica de la Realitat, el Coneixement i la Veritat.

rubrica

kahoot

Resultats

Valoració de l’experiència

 • Ha estat un èxit ja que hem aconseguit que participés tothom.
 • Han reflexionat sobre conceptes filosòfics però a l’hora vitals.
 • Han fet servir la seva experiència i han afrontat el treball des de la seva opció grupal.
 • Han après moltes coses, aquelles relacionades amb les competències treballades.
 • Han après a avaluar la seva pròpia activitat i les dels altres.
 • Han estat més estrictes sobre les seves feines que jo mateix.
 • Ha quedat un capital i know-how a l’institut que serveix per a posteriors treballs.