INFORMACIONS

RECURSOS HUMANS:
EQUIP DIRECTIU
Director: José Pedro Fernández Pérez
Cap d’Estudis: Lidia García Núñez
Secretària: Carme Ferrer Espinosa
Atenció a les Famílies:
 • Direcció:               Dilluns de 15 a 16 h. i Dimecres de 9 a 10 h.
 • Cap d’estudis:    Divendres de 15:00 a 16:00 h.
 • Administració: Diari de 9 a 9:30 h i de 16 a 16:30 h.
Amb l’objectiu de programar millor la visita i evitar esperes, és necessari demanar prèviament dia i informar de l’assumpte a tractar
CONSELL ESCOLAR
PRESIDENT
José Pedro Fernández Pérez
REPRESENTANTS DE MARES I PARES
Mireia Arnau Rodríguez
Maria Nuñez Genaro
Maria Pedrocchi Rius
Jordi Cortés Roldán
Núria Baltà Portolés
CAP D’ESTUDIS
Lidia García Núñez
REPRESENTANT DE L’AMPA
Sílvia Escalona Aras
SECRETÀRIA
Carme Ferrer Espinosa
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
Susanna Descals Roca
REPRESENTANTS DEL MESTRES
Rosa M. García Gutarra
Mercè de Jorge Ticó
Carme López Fuertes
Álvaro Molero Mateos
Carme Pérez de Francisco
Mª Carmen Martín Alba
REPRESENTANT PAS
Mònica Bel del Bao
EQUIP DOCENT
EDUCACIÓ INFANTIL
2n cicle d’Educació Infantil
EI3A
Rosa Mª García
EI4A             Sílvia Argemí EI5A
Yolanda González
Ll. Anglesa    Neus Feliu
EI3B
Carme Pérez
EI4B
Montserrat Turnes
EI5B
Maria Soriano
E. Infantil   Glòria Fuentes
EI5             Sílvia Vázquez  TEI           Rocío Martínez
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Cicle Inicial
1rA              Montserrat Buyé 1rB               Cristina Coronas 2nA                          Carme Pérez Morales 2nB                            M. Carme Martí
Cicle Mitjà
3rA                     Mercè Buyé 3rB                       Triu Fernández 4tA                     Sara Fernández 4tB                     Álvaro Molero
Cicle Superior
5èA             Olga Alonso 5èB               Carme López 6èA                   Montse Hergueta 6èB       Julia López
Música           Carme Ferrer E. Física      Lídia García/ Alvaro Molero E.Especial     Dolors Vega   Laura Justicia Religió Catòlica Mercè de Jorge
E. Especial USEE         Gema Aguilera Educadora USEE       Mònica Bel Ll. Anglesa     Carme Mulet Carme Pérez Alba
Bibiblioteca Cristina Coronas E.Primària     J. Pedro Fernández

Visita de Pares: Dilluns de 12:30 a 13:30

Psicòloga EAP: M. Jesús Igual Calvo

Vetlladora: Encarna Comas Alajarín

Secretària Administrativa: Àngels Cherta Monsó

Conserges: Matins: Laura Gorbe Neira

Tardes: Nines Jiménez Escobedo

COORDINADORES DE CICLE:

Educació Infantil: Carme Pérez de Francisco
Cicle Inicial: Montserrat Buyé Oliva
Cicle Mitjà: Mercè Buyé Oliva
Cicle Superior: Olga Alonso Acevedo

REUNIONS DE NIVELL:

Es fan amb l’objectiu d’exposar els continguts, objectius generals, així com el funcionament i organització de la classe, cicle i escola. És molt important la vostra assistència i participació activa en els temes generals de classe.

Nivell

Data

E. Infantil
EI 4 anys
22/09/14
EI 5 anys
01/10/14
E. Primària
1r
29/09/14
2n
30/09/14
3r
06/10/14
4t
08/10/14
07/10/14
02/10/14

Les reunions es faran a les aules a les 17 h. menys la d’ E.I. que es farà al gimnàs.

Hi haurà servei de guarderia per a tots els nivells.

ORGANITZACIÓ I SERVEIS:

Horari:

Matí Tarda
E. Infantil i Primària De 9 a 12:30 h De 15 a 16:30 h

Jornada continuada de 9 a 13h:

23 de desembre de 2014

Del 8 al 19 de juny de 2015

Calendari:

Dies festius que afecten el calendari escolar

 • 24 de setembre de 2014……….  “La Mercè”

 • 8 de desembre de 2014………….“La Immaculada Concepció”

 • 1 de maig de 2015………………..”Festa del Treball”

 • 1 de juny de 2015…………….. “2a Pasqua”.

Altres: Cada centre disposa de tres dies festius de lliure disposició. El Consell  Escolar ha  triat  com a festius els dies:

 • 3  de novembre de 2014
 • 16 de febrer de 2015
 • 29  de maig de 2015

Vacances:

 • Nadal: del 24 de desembre al 7 de gener de 2015, ambdós inclosos
 • Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril de 2015, ambdós inclosos
 • Estiu: a partir del  20  de juny de 2015

Llocs d’entrada i sortida:

E. Infantil 3 i 4 anys entren i surten per la porta del c/ Vallès. Els pares, mares recullen els nens/es a les aules a la sortida de la tarda (la porta s’obrirà a les 16:20 h).

E. Infantil 5 anys i E. Primària entren i surten per la porta principal, al c/ Irlanda (tenen indicat per quina porta han d’entrar i sortir segons el nivell al qual pertanyen). La porta s’obrirà a les 16:20 h pels alumnes d’E.Infantil 5 anys.

Preguem no entreu fins que s’hagi realitzat la sortida/entrada de tot l’alumnat.

Alumnes d’E. Infantil: En cas d’encomanar la recollida a familiars o altres persones caldrà comunicar-ho per escrit prèviament al tutor/a.

Els comunicats per a les mestres heu de fer-los per escrit i mitjançant els vostres fills/es.

Puntualitat:

Es recorda que la porta es tancarà a les 9:05 h del matí i a les 15:05 h de la tarda. Aquells alumnes que arribin passades aquestes hores d’entrada han de portar una nota conforme arriben tard per una raó justificada (metge,…). Aquells alumnes que no portin el justificant no podran entrar a l’aula fins el canvi de sessió, per no interrompre l’activitat. Es demana la màxima puntualitat pel bé de tots.

Faltes d’assistència:

Les faltes d’assistència previsibles es notificaran per endavant al tutor/a. Els pares/mares d’E. Primària ompliran el justificant corresponent a l’Agenda de l’alumne/a, on es faran constar els motius. Les no previsibles (malaltia, per exemple) es comunicaran telefònicament i en tornar al Centre caldrà justificar-les per escrit a l’Agenda, indicant hores o dies que ha faltat l’alumne/a.

No es permetrà la sortida de cap alumne/a en horari escolar sense la presència dels pares/mares o tutors/es.

Permanència en les dependències del Centre:

Com queda contemplat en les Normes de Funcionament  del Centre, l’alumnat no podrà romandre a l’escola un cop finalitzat l’horari lectiu a partir de les 12:30 h i de les 16:30 h. Els nens i nenes que participin en activitats o serveis organitzats per l’AMPA o professorat restaran al Centre únicament durant el temps de l’activitat.

A partir de les 16:40h el centre restarà tancat i tan sols s’obrirà la porta per donar entrada i sortida a aquells nens i nenes que fan activitats extraescolars.

Relació mares/pares – Escola:

Perquè els pares i mares es puguin informar de l’evolució dels seus fills/es i es mantingui una estreta col·laboració, l’escola té establerts els següents canals de comunicació:

 • Informes escrits. Avaluacions
 • Entrevistes personals
 • Agenda

Informes escrits. Avaluacions

Al llarg de l’any es donaran els següents informes sobre l’evolució dels nens i nenes:

 • Educació Infantil:

  • Primera avaluació…………….23 de gener de 2015
  • Segona avaluació……………..19  de juny de 2015

 • Educació Primària:

  • Primera avaluació…………..23 de desembre de 2014
  • Segona avaluació……………27 de març  de 2015
  • Tercera avaluació…………..19 de juny  de 2015

Entrevistes personals

L’escola afavoreix les entrevistes personals entre el pares/mares i els/les mestres. Aquestes tindran lloc bé per iniciativa vostra o bé per part del mestre/a.

La finalitat és tenir un intercanvi d’opinions sobre el procés d’aprenentatge, maduració i educació de l’alumne/a.

Les entrevistes es faran els dilluns de 12:30 a 13:30 h. És convenient l’assistència del pare i de la mare.

L’ordre normal per a concertar les entrevistes serà, en primer lloc amb el professorat tutor i en segon i tercer lloc amb les coordinadores de cicle i la Cap d’Estudis.

Amb l’objectiu de programar millor les entrevistes i evitar coincidències es prega demanar prèviament dia i hora a l’agenda o per escrit. S’han de respectar els dies i hores establertes.

Agenda

A partir de 1r d’E. Primària els/les alumnes disposen d’agenda escolar. Aquesta ha de ser el vehicle més àgil de comunicació entre pares/mares i mestres per a comunicar qualsevol incidència: absències, activitats per a fer a casa, comunicats,…

Us aconsellem que feu un seguiment acurat d’ella.

Biblioteca:

L’alumnat, amb el projecte de Biblioteca Escolar Puntedu farà  ús de la Biblioteca del Centre dins de l’horari lectiu.

També poden utilitzar la biblioteca de 16:30 a 18:30 com a lloc de treball, estudi o lectura. Els alumnes d’E.I. han d’anar acompanyats d’un adult.

La Biblioteca no s’ha d’entendre com un servei de guarderia.

El servei de préstec (des d’E.I. fins a 6è) es fa cada dia de 16:30 a 18:15 a partir del mes d’octubre.

Els nens/es han de portar el carnet de biblioteca, el préstec es fa d’un sol document (llibre, DVD,…) i per una setmana.

Des de casa també podeu accedir al catàleg i informació sobre la biblioteca a través de l’adreça d’internet:

www.xtec.cat/epergam/

Recordeu que si el llibre o pel·lícula es fa malbé o es perd, l’haureu de reposar o pagar.

Educació Física:

Els hàbits d’autonomia i higiene personal són treballats a la nostra escola en tots els cicles i etapes. A Educació Física adquireixen gran importància pel tractament específic que es fa de l’ACTIVITAT FÍSICA i la SALUT.

Com ja sabeu, per a una correcta pràctica de l’activitat física cal que els nens i nenes portin una indumentària adient: Unes sabatilles d’esport, una samarreta i uns pantalons esportius.

Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è. en finalitzar les sessions es netejaran i  es canviaran la samarreta ja utilitzada. Per tot això, és necessari que portin en una bossa de roba:

Una samarreta de recanvi, una tovallola petita, desodorant o tovalloletes o pastilla de sabó i una pinta.

És imprescindible portar aquest material el dia en què toca Educació Física per tal de poder realitzar les activitats corresponents.

Psicomotricitat i dansa:

S’informarà de la roba i sabatilles adequades per a realitzar l’activitat a les reunions de nivell.

Religió:

A partir de 1r d’Educació Primària els pares/mares han de decidir si els seus fills/es cursaran Religió Catòlica o no. Si no en fan treballaran l’Educació en Valors (Atenció Educativa Alternativa).

Si durant algun curs de l’Educació Primària decidiu que el vostre fill/a no continuï la formació religiosa o la comenci, haureu de passar per la secretaria del centre per tal de signar la baixa o l’alta, abans de l’inici del curs o en finalitzar l’anterior.

Bates:

La bata és obligatòria a tot E. Infantil i recomanable en les activitats plàstiques a l’E. Primària. Han de portar botons per davant i una tira amb el nom sencer.

Canvis en adreces, telèfons o dades bancàries:

Quan es produeixi algun canvi de domicili, telèfons,… l’heu de comunicar immediatament a Secretaria per tal de fer les correccions informàtiques pertinents.

Comunicats escola:

Els fulls informatius que us fa arribar el centre es repartiran per famílies. Alguna informació es pot repartir per alumne/a si és necessari.

Es prega que respecteu els terminis de retorn d’autoritzacions, reculls de dades … per tal d’agilitzar la nostra feina.

Material Escolar i Reutilització de llibres:

Tot el material que utilitzen els nens/es és col·lectiu i proporcionat pel centre. Paral·lelament l’escola porta un programa de reutilització de llibres i material escolar. La comissió de reutilització de llibres, delegada del Consell Escolar, i el mateix Consell Escolar, ha aprovat continuar amb el programa i ha establert unes quotes que han de satisfer les famílies, quotes que suposen un estalvi molt important en la comprea dels llibres que es reutilitzen. Recordeu que si el llibre es fa malbé o es perd, l’haureu de re3posar o pagar.

Aquestes quotes són diferents segons els nivells educatius i es cobraran dins de les de material:

Nivell

Quota

Material

Quota

Reutilització

Total

1r rebut

2n rebut

EI-3

93 €

5 €

98 €

60 €

38 €

EI-4 i 5

90 €

5 €

95 €

60 €

35 €

1r i 2n

83 €

10 €

93 €

60 €

33 €

3r i 4t

83 €

25 €

108 €

60 €

48 €

83 €

25 €

108 €

60 €

48 €

83 €

15 €

98 €

60 €

38 €

El cobrament es farà a través de domiciliació bancària.
Està previst passar:                                                                                                                           el 1r rebut el 3 de novembre de 2014

el 2n rebut el 6 de febrer de 2015

Sortides:

Totes les sortides organitzades pel Centre formen part del Pla General d’Activitats i són aprovades pel Consell Escolar. Donat que es realitzen fora del recinte escolar, és imprescindible la corresponent autorització escrita mitjançant l’imprès que es fa arribar a les famílies.                                                                             Rebreu un full amb les quotes i terminis de pagament.

Està previst passar:                                                                                                                           el 1r rebut el 10 d’octubre de 2014                                                                                                 el 2n rebut el 16 de gener de 2015

Pagament Material-Reutilització i Sortides:

El pagament es farà a través de domiciliació bancària. Per tal de facilitar a les famílies el pagament, aquest es farà en dues quotes o rebuts, per cadascun dels conceptes. Recordeu que els rebuts retornats pel banc o caixa, generen un cost que s’haurà d’afegir a les quotes i que haureu de pagar. Us recordem que la comptabilitat i els pagaments del material escolar i les quotes de sortides es fan de forma diferenciada a la comptabilitat de l’AMPA que gestiona menjador i activitats extraescolars.

Sanitat:

És obligatori notificar immediatament qualsevol problema de tipus mèdic de l’alumnat. En tornar a classe s’ha de justificar la baixa per escrit i en el cas de malalties contagioses s’ha de portar l’alta mèdica. Quan un alumne/a hagi de prendre un medicament li heu d’administrar abans de l’horari escolar.Els medicaments dels alumnes amb problemes greus de salut, que han d’estar al centre, es retornaran al mes de juny.

Al·lèrgies:

A Secretaria consta una relació de nens al•lèrgics. Es prega que si a algun alumne/a se li detecta alguna al•lèrgia ho comuniqui immediatament a Secretaria per a iniciar el protocol d’actuació en aquests casos. Igualment, si algun nen deixa de ser al•lèrgic s’ha de comunicar i lliurar el certificat d’alta de l’al•lergòleg.

Higiene:

Els nens/es que tinguin polls, llémenes o altres paràsits, ho han de comunicar diligentment al tutor/a i aplicar les mesures asèptiques pertinents aconsellades pel metge/sa o farmacèutic/a. Es recorda que cal fer una neteja corporal acurada i de la roba de tot l’alumnat.

Simulacre d’evacuació:

Durant el 1r trimestre del curs, l’escola porta a terme un simulacre per tal de posar en pràctica el Pla d’Emergències del Centre.

Altres normes:

 • Els alumnes han d’utilitzar carmanyoles o bocanroll’s per portar l’esmorzar, per tla d’evitar generar residus.No es pot utilitzar paper d’alumini o plàstic per embolicar l’esmorzar)
 • Eviteu que els/les alumnes portin joguines, mòbils, diners i/o objectes de valor no necessaris per l’activitat escolar, per tal d’evitar pèrdues o desperfectes dels quals no ens farem responsables.
 •  Per evitar accidents, perills i negligències queda expressament prohibida la permanència en les dependències i patis del Centre a totes les persones que no realitzin cap tipus d’activitat. Les entrades i sortides fora de l’horari lectiu quedaran regulades segons la participació en les activitats extraescolars programades.
 • Demanem que els nens/es no vinguin a l’escola en dejú. Es recomana que els nens i les nenes que portin un entrepà per esmorzar, sigui d’una mida adient a la seva edat i gana. Per raons alimentàries i d’higiene aconsellem que no portin pastes ni llaminadures.
 • Aniversaris: No porteu pastissos ni begudes a les aules per celebrar l’aniversari de l’alumne/a. Si es vol portar alguna cosa per a repartir als companys que sigui en una bosseta individual perquè s’ho emportin a casa seva.
 • No es permet entrar bicicletes, animals domèstics ni fumar a cap espai de l’escola.
 • El mòbil no pot sonar en horari lectiu i està prohibit treure’l de la motxilla en el recinte escolar.

Menjador escolar:

L’escola ofereix un Servei de Menjador col•lectiu gestionat per l’AMPA, que l’ha delegat en l’empresa 7 i Tria S.A.  i amb la supervisió del Consell Escolar, amb caràcter no obligatori. Els infants que es queden a menjar s’acullen a les normes del Servei. Es remarca que no és obligatori, per tant l’incompliment de les normes establertes pot comportar la privació d’aquest Servei.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la gestió de rebuts, per a encarregar un règim, per a comunicar absències o altes,… podeu contactar amb la persona responsable  de 7 i Tria, tots els dies de 9:00 a 10:00 de la següent manera:

1. Personalment al despatx de l’AMPA.

2. Contestador del telèfon de l’AMPA 933 117 213

* No es recolliran papers a l’aula. S’han de portar a l’AMPA.

* No es recolliran

* El límit per a comunicar una incidència són les 10:00h del mateix dia.

* Els nens/es que es quedin esporàdicament s’han de comunicar també de 9:00 a 10:00h al desptx de l’AMPA i pagar el servei en efectiu.

Per a qüestions de coordinació pedagògica del menjador, sobre monitoratge i el projecte educatiu us heu de posar en contacte amb la coordinadora de monitors/es de 7 i Tria,  al telèfon 685 189 824, de 10:30 a 12:00

 

2 respostes a INFORMACIONS

 1. maria diu:

  Hola escola!
  Que, com esteu tots??¿?¿?¿?¡
  per lo que veig, han vingut alguns mestres nous, però d’altres ja fa temps que són a la nostra super escola

 2. Toni Mallorquí Torres diu:

  gracies a tots als Mestres els nens aprenem molt!!!!!!!!!!!!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *