Després de l’enigmates de lògica de la setmana passada, tornem als enigmates de nombres.

Aquí teniu el d’aquesta setmana. Espero que us agradi.

A, B, C i D representen 4 xifres que combinades de 4 maneres diferents formen 4 nombres primers. Les combinacions són:

ADDD AACA BCDB BDAC

Quina xifra representa cada lletra?

Teniu temps fins el dissabte 20 d’abril de 2024

Amb aquest enigmates hem arribat a la fi d’aquesta temporada. Vull donar les gràcies a totes les persones que heu participat i felicitar tant l’Elsa, que ha aconseguit la millor puntuació de la lliga, com a la Valentina que ha quedat segona molt a prop de la primera. 

 La Valentina ha trobat la solució parcialment. Aquí teniu la solució i l’explicació d’aquest darrer enigmates de la temporada.

Els nombres primers a partir de dues xifres només poden acabar en 1,3, 7 o 9.

Perquè els nombres ADDD i AACA no siguin divisibles per 3, A i C han de ser 1 o 7. Per tant B i D han de ser 3 o 9.

BCDB pot ser 3193, 3793, 9139 o 9739. Ni el primer ni el tercer són primers. U és divisible

per 31 i l’altre per 13. Els dos casos que queden assenyalen que C=7.

BDAC podrà ser 9317 o 3917, però el segon és divisible entre 7

Tot plegat porta a la conclusió que A=1, B=3, C=7 i D=9

A B C D

1 3 7 9

ADDD 1999

AACA 1171

BCDB 3793

BDAC 3917

Us espero a tots la temporada que ve amb més enigmates!!!!