Daily Archives: 1 març 2016

ELS CLASSROOM DE SISÈ

Des de fa dos cursos escolar, sisè de primària treballa amb un entorn virtual anomenat “classroom”. Tant alumnes com famílies poden fer el seguiment del curs a partir d’aquest entorn.

A l’inici de curs, es crea una adreça de correu electrònic a cada alumne amb extensió “Abat Marcet” amb una contrasenya que permet a alumnes i famílies accedir al “classroom”.

En aquest entorn poden trobar les aules de les diferents àrees, amb els deures, treballs, notificacions, activitats de repàs, ampliació, vídeos, enllaços d’interès, circulars, fotografies,…

A més a més, tenen accès directe amb els tutors per a qualsevol dubte, aclaració,…

És una eina de gran utilitat, satisfactòriament valorada, tant per alumnes, com famílies i professors on els objectius principals són:

– Disposar d’un banc de recursos curriculars.

– Integrar les TIC i les TAC a les diferents àrees.

– Afavorir l’intercanvi d’informació amb alumnes i famílies.

– Millorar la gestió d’aula.

– Facilitar el seguiment de les àrees quan un alumne no ve a l’escola.

 

 

classroom