Relació Família-Escola

Per tal de crear una continuació en el desenvolupament de l’infant hem de tenir present que l’acompanyament el fem entre tots; família i escola.

Per aquest motiu, la llar està en un procés d’obertura per tal que les famílies formeu part activament del dia a dia dels vostres infants. És important la vostra implicació per construir aquesta continuïtat de casa a la llar i a la inversa. A mesura que l’infant anirà adquirint vocabulari podrà anar manifestant el que va aprenent i per tal de recolzar-ho, des de la llar, establim diferents canals de comunicació per tal que el diàleg sigui el mitjà més eficaç de comunicar dubtes, incerteses, com també motivacions, interès, etc.

Aquests canals són:

  • La comunicació diària a l’hora de deixar i recollir els vostres infants.
  • L’agenda que cada dia va i torna per qualsevol incidència que hagi pogut passar a casa o a la llar.
  • Les circulars que us fem arribar per tal de demanar-vos participació, reunions, material, etc.
  • Les reunions d’inici de curs per apropar-vos al que serà el dia a dia i la línia pedagògica que seguim
  • Les entrevistes individuals d’inici i mitjans de curs o les que necessiteu fer si hi ha inquietuds o canvis en l’infant.
  • La documentació pedagògica que podeu trobar als diferents racons de la llar.
  • Bloc
  • Informe del procés d’adaptació i de fi de curs.
  • Via mail o telefònica.