Mapes vius

mapesvius

Linguamón-Casa de les llengües ha fet pública una eina interactiva: es tracta del nou portal Linguamón Mapes Vius on hi trobarem informació actualitzada sobre llengües, amb un ventall d’activitats didàctiques que permet:

  • Construir tants mapes com es vulgui.
  • Fer cerques per llengua o per àrea geogràfica (un continent, un estat, un conjunt d’estats, un territori, una part d’un territori…).
  • Accedir a fitxes amb informació de cada llengua.
  • Treballar amb mapes predefinits
  • Crear un espai personal on guardar els mapes que s’hagin creat.

És un recurs dotat d’ immenses possiblitats que permetrà conèixer tant les llengües oficials que té un territori determinat com quines són les seves llengües territorials que s’hi parlen realment.

cutmypic També podeu fer activitat semblant a través de la viquiatles

Deixa un comentari