L’equip educatiu

Aquest curs comptem amb el següent equip:

Peixets (d’1 a 2 anys): Sara Queixalós i Natalia Molinera

Dofins (de 2 a 3 anys): Rosa Mª Soler i Àgueda Boss

Crancs (de 2 a 3 anys): Esther Pascual i Clara Torrente

Educadores de suport: Laura Domínguez, Marta Pons i Emma Ferré

Direcció: Patrícia Canalda