HORARI

Horari

Horari de matí de la llar d’infants és de 9 h a 12 h.

Horari amb servei de menjador de 9 h a 15 h – 9 h a 17 h. 

Horari amb servei d’acollida de 8 h a 9 h.

  • Entrada de 9 h a 9.30 h *Sempre que s’arribi tard per una causa justificada s’ha d’avisar amb antel·lació (el dia abans o per telèfon de les 8 h a les 9.20 h).
  • Sortida a les 12 h Pels infants que no fan ús del servei de menjador.
  • 12-15 h Menjador i dormitori Els infants van a dormir cap a les 13 h. Cap nen o nena podrà entrar i sortir durant aquesta estona ja que s’ha de respectar el descans de la resta de nens/es.
  • Entrada i sortida de 15 h a 15.30 h Coincideix la sortida dels nens/es que marxen a les 15 h amb l’entrada dels que fan horari de matí i tarda.
  • Sortida de 16.30 h a 17 h.
  • Servei d’acollida de 8 h a 9 h.