HORARI

Horari


Horari bàsic de 9 a 12.30h i de 15 a 17h

          Horari amb servei de menjador de 9 a 17h

          Entrada de 9h a 9h30 *Sempre que s’arribi tard per una causa justificada s’ha d’avisar amb antel·lació (el dia abans o per telèfon).

Sortida de 12h a 12,30h Pels infants que fan horari de matí o pels que se’n van a dinar a casa i tornen a la tarda.
12-15h Menjador i dormitori Els infants van a dormir cap a les 13h. Cap nen podrà entrar i sortir durant aquesta estona ja que s’ha de respectar el descans de la resta de nens/es.
Entrada i sortida de 15h a 15h30 Coincideix la sortida dels nens/es que marxen a les 15h amb l’entrada dels que fan horari de matí i tarda.
Sortida de 16h30 a 17h

  *Servei d’acollida de 8h a 9h sempre que hi hagi la demanda mínima.

 

.