HORARI

Horari de matí: de 9h a 12h.

Horari de matí i tarda (sense servei de menjador): de 9h a 12h i de 15h a 17h.

Horari de matí (amb servei de menjador): de 9h a 15h.

Horari de mati i tarda (amb servei de menjador): de 9h a 17h.

Horari amb servei d’acollida: de 8h a 9h.

  • Entrada de 9h a 9h30  *Sempre que s’arribi tard per una causa justificada s’ha d’avisar amb antel·lació (el dia abans o per telèfon de les 8h a les 9h20).
  • Sortida a les 12h Pels infants que no fan ús del servei de menjador.
  • De 12h a 15h Menjador i dormitori Els infants van a dormir cap a les 13h. Cap infant podrà entrar i/o sortir durant aquesta estona per respectar el descans de la resta de nens/es.
  • Entrada i sortida de 15h a 15h30  Coincideix la sortida dels nens/es que marxen a les 15h amb l’entrada dels infants que fan horari de matí i tarda.
  • Sortida de 16h30 a 17h.
  • Servei d’acollida de 8h a 9h.