Consell escolar i AFA

La nostra llar d’infants consta de dos grups de participació i implicació de famílies a la llar com son:

El Consell escolar

Escollit de manera democràtica per les famílies de la llar al o la representant de pares i mares del centre.  Aquest/a canvia cada dos anys.

Qui en forma part?

  • un/a representant de les famílies
  • una/a representant de les educadores
  • director/a
  • un/a representant de l’Ajuntament de Tarragona

El consell escolar es reuneix com a mínim tres vegades el curs. Són trobades on a través de/la representant de pares i mares, les famílies poden fer arribar totes aquelles qüestions, suggerències, dubtes… relacionades amb el projecte de centre i/o l’organització i funcionament per tal de millorar i treballar-ho conjuntament.

L’ Associació de Famílies d’Alumnes

L’ AFA va ser formada durant el curs 2017-18 a voluntat de les famílies per poder tenir una major participació dins de la llar.

Actualment consta de:

  • Una presidenta de l’ AFA
  • Una tesorera
  • Una secretària
  • I els seus socis

L’ AFA proposa diferents activitats durant el curs per les famílies (contes, tallers…), participa en les festivitats (carnaval, xocolatada solidària, primavera…) i a més, col·labora i fa les aportacions necessàries en algun material concret per als infants o les sortides com al museu del port del Serrallo.

L’ AFA és una associació dinàmica, amb energia i molta implicació dins de la vida de la llar i dels infants.