PREINSCRIPCIÓ 2020-21

PREINSCRIPCIÓ LLARS INFANTS MUNICIPALS 2020-21

Des del Departament d’Educació i donats el context social actual d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 on cal reduir al màxim els tràmits presencials i potenciar les actuacions telemàtiques, us informem de les dates i el funcionament per la preinscripció per al curs 2020-2021 per les LLars d’Infants Municipals de Tarragona.

QUAN S’HA DE FER?

Calendari de preinscripció a les llars d’infants (curs 2020-2021)
Fases Dates
Presentació sol·licituds Del 13 a 22 de maig
Llistes amb puntuació provisional 2 de juny
Termini de reclamacions  3 al 9 de juny
Sorteig  10 de juny
Llistes d’admesos  16 de juny
Període de matriculació Del 17 a 23 de juny

COM REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ?

Trobareu la sol·licitud clicant AQUÍ

S’ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència, la/les Llar/s d’infants on es vol preinscriure.

✅ – Telemàticament: del 13 al 22 de maig es podrà fer la preinscripció de manera telemàtica.

Com funcionarà? Es podran trametre les sol·licituds i la documentació acreditativa al correu electrònic de la llar d’infants triada en primera opció (Llar infants El Serrallo  e3010256@xtec.cat ). La documentació podrà ser tramesa escanejada o bé fotografiada.

La llar d’infants respondrà el correu confirmant la recepció de la sol·licitud perquè en tingueu constància.

✅ – Presencialment a l’IMET (c/Ramon i cajal, 70): del 19 al 22 de maig però sempre amb prèvia obligatòria sol·licitada al telèfon 977 248 409.

S’haurà de dur la sol·licitud juntament amb tota la documentació acreditativa.

⚠️Tenir en compte aquests condicionants per fer la preinscripció presencial:

➡️ a l’IMET ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestió (preferiblement, una sola persona).

➡️ cal recordar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. És recomanable també portar el seu propi bolígraf per si calgués afegir alguna dada.

➡️ recordar la recomanació de portar mascareta i guants.

➡️ no han d’acudir a realitzar la preinscripció les persones de grups d’especial vulnerabilitat o  que presentin símptomes: en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD?

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Altres documents que acreditin els aspectes indicats per la persona sol·licitant a efectes d’aplicació del barem:

*   Renda anual de la unitat familiar: Documentació que acrediti la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Quan el domicili estigui situat a la ciutat de Tarragona: Només certificat d’empadronament quan l’adreça del DNI de la persona sol·licitant, o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres, no coincideixi amb l’adreça actual.

Quan s’al.legi el lloc de treball del pares/mares/tutors a la ciutat de Tarragona: Contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors autònoms es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

Discapacitat de l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o germans: Targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

* Condició legal de família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment.

Us esperem!

Per més informació podeu contactar amb nosaltres al correu electrònic  e3010256@xtec.cat

Per més informació podeu visitar la pàgina web de l’ajuntament AQUÍ

Articles recents

 1. Deixa un comentari
 2. Benvingudes famílies al nou curs Deixa un comentari
 3. Comencem el curs! Deixa un comentari
 4. Salut / escola Deixa un comentari
 5. Bon estiu famílies del Serrallo! Deixa un comentari
 6. LLISTAT ADMESOS Deixa un comentari
 7. conte: La zebra Camil·la Deixa un comentari
 8. Llistat provisional Deixa un comentari
 9. ampolles màgiques Deixa un comentari
 10. Preinscripció Llars Infants Municipals Deixa un comentari
 11. música amb la Montse Deixa un comentari
 12. Experimentem amb fruita Deixa un comentari
 13. conte del cuc Deixa un comentari
 14. dita de la primavera Deixa un comentari
 15. CURS 2020-21 Deixa un comentari
 16. Cançons de dracs Deixa un comentari
 17. un Sant Jordi diferent Deixa un comentari
 18. Feliç diada de Sant Jordi famílies Deixa un comentari
 19. Seguim la tradició Deixa un comentari