PREINSCRIPCIÓ 2022-23

1. Informació general

La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes a les llars d’infants. Aquest procés d’admissió comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació:
 • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès en els centres educatius.
 • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d’admesos.
 • Un cop admès s’ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre corresponent.

 


 2. Qui l’ha de fer?
Poden presentar sol·licitud de preinscripció a les llars d’infants públiques del municipi les famílies amb infants d’entre 12 mesos i 3 anys (nascuts el 2020 i 2021).

3. Com s’ha de fer ?

S’ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferencia el centre/s on es vol matricular a l’infant.

 ➡ ➡ ➡ descarregar sol·licitud preinscripció curs 2022-23Sol _Preinscripcio Llar infants 2022_2023

És important recordar el Codi de centre de la llar El Serrallo: 43010256, en el moment de fer la sol·licitud.

 • Aquesta presentació serà prioritàriament telemàtica. Caldrà adjuntar la sol·licitud de preinscripció juntament amb la documentació acreditativa al correu electrònic de la llar d’infants sol·licitada en primer lloc.  (Correu electrònic: e3010256@xtec.cat).

 

 • S’acceptarà l’opció presencial per la presentació de la sol·licitud de la preinscripció en horari de 9.30h a 13h els dies 19 i 20 deMAIG AMB CITA PRÈVIA. Cal dur la sol·licitud juntament amb tota la documentació acreditativa.

 


4. Documentació a presentar 

 • Sol·licitud de preinscripció emplenada.
 • Cal portar tota la documentació que s’especifica a la sol·licitud (en cas presencial fotocopia i/o original).
 • Recordar l’obligatorietat de portar mascareta i fer ús del gel que trobareu a la taula.
 • Per fer la gestió és preferible venir el menor nombre de persones (preferiblement un (pare o mare o tutor).

 


5. Quan s’ha de fer? 

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ LLARS D’INFANTS CURS 2021 – 2022

FASES DATES
Presentació de sol·licituds 9 al 20  de maig 2022
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre  amb la puntuació provisional 1 de juny de 2022
Termini per presentar una reclamació 2 al 8 de juny de 2022
Sorteig desempat presencial. dia: 09 juny 2022

Horari: 15h

LLoc: Llar d’infants el Serrallo

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i,  si s’escau de la llista d’espera 15 de juny 2022
Període de matriculació 16 al 22  de juny 2022

6. Criteris i barems

PUNTS
CRITERI
OBSERVACIONS
50
Germans/es matriculats al centre
 • Aquest criteri és aplicable a infants en situació d’acolliment familiar.
30
Domicili de la persona sol·licitant: municipi de Tarragona
 • Quan el domicili habitual és al Municipi de Tarragona
20
Proximitat del lloc de treball de mare, pare o tutor/a legal.
 • Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora o el guardador o guardadora de fet es pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball, i aquesta és dins lla zona educativa del centre
15
Mare, pare o tutor/a beneficiari de Renda Garantida de la ciutadania

 

Criteris complementaris (desempat)

PUNTS
CRITERI
15
La discapacitat en l’alumne/a o en algú de la seva família
10
Si el pare, mare o tutors treballen al centre sol·licitat
10
Per formar part d’una família nombrosa
10
Per formar part d’una família monoparental
10
Si l’alumne/a és nascut en part múltiple o es presenta la preinscripció per a més d’un fill o filla
10
La situació d’acolliment familiar de l’alumne/a
10
La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.
10
Si el pare, mare o tutors treballen ambdós o família monoparental treballi

 

Us esperem!

Per més informació podeu contactar amb nosaltres al correu electrònic  e3010256@xtec.cat o al telèfon 977248592