Linea pedagógica

TRETS D’IDENTITAT

Llibret llars d’infants municipals 

L’objectiu principal del nostre Projecte Educatiu és ajudar els nostres nens i nenes a desenvolupar harmònicament la seva personalitat, en un ambient de llibertat i autonomia.
Entenem el centre escolar com un sistema obert. Per tant, l´acció educadora que desenvolupem està oberta, i incorpora la col·laboració dels pares i de les institucions culturals i socials de l’entorn.
Entenem l’educació com un procés que abraça els diferents aspectes que integren la personalitat de l´ alumne, tenint en compte les dimensions individual i social, i que cerca el perfeccionament en àmbits diversos : físic, intel·lectual, moral, etc.
Ens regim pel principi de coeducació, entenent-la com un intent d´educar per a la igualtat sense cap mena de discriminació per raó de sexe.
Donem els infants la possibilitat de relacionar-se i compartir experiències amb altres nens i nenes, i adults. Els fem descobrir de mica en mica, uns valors, hàbits i pautes de conducta que els serviran per tenir més autonomia personal , i per tant , una seguretat en ells mateixos cada vegada més gran.
Per mitjà de les diferents activitats, els ajudem a anar consolidant el propi procés intel·lectual, tenint en compte les capacitats de cadascú, i no només l’ edat cronològica. El nostre interès no és solament que el nen/a arribi al nivell de coneixement previst, si no que s’ eduqui en un ambient on trobi afecte, comprensió i estímul per anar-se formant una personalitat madura i segura.
L’equip docent de les llars d’infants municipals es planteja l’educació dels nens i nenes des d’una vessant globalitzadora. Això permet entendre els infants com “un tot” i potenciar el desenvolupament dels diversos aspectes que hi intervenen: cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu.
L’equip educatiu prioritza en el seu fer quotidià la pedagogia activa i interactiva, proposant segons el moment en el recorregut de l’infant, unes o altres activitats, pensant situacions i materials que facilitin l’exploració, i per tant, el desenvolupament dels coneixements físics, lògics i simbòlics.
La relació adult-infant, així com la facilitació de les relacions entre els infants, és un referent que marca la nostra tasca educativa.
La psicomotricitat té un paper també important en els tres nivells evolutius de la llar, doncs la considerem una eina imprescindible en aquestes edats.
Ens definim com a centre que respecta la pluralitat i la inclusió educativa. Per tant vetllem perquè els infants amb necessitats educatives específiques gaudeixin de l’atenció adequada, adoptant les mesures oportunes pel que fa a la formació de l’educadora i els recursos humans i materials necessaris, per tal de potenciar la qualitat de l’atenció i la coordinació estreta entre els serveis i professionals de diferents àmbits d’atenció primerenca.
Considerem molt important el paper de la família i la seva relació amb l’escola per a una major comprensió del nen/a. Per aquesta raó, el centre ofereix diferents canals de comunicació: entrevistes, reunions, xerrades, agenda, comunicació directa a les entrades i sortides.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *