Qui som

L’equip educatiu es compon de 8 educadores i dos mestres una d’elles la directora.

Els nostres noms:

Núria, tutora de l’estança de Fòrum (nadons)

Sonia, tutora de l’estança de les muralles (1-2 anys)

Glòria, tutora de l’estança d’Aqüeducte (1-2 anys)

Loly, tutora de l’estança de l’Amfiteatre (2-3 anys)

Isa, tutora de l’estança de Circ Romà (2-3 anys)

Ester, Monica, Maria José i Maria, suport.

Mireia mestra i directora de la llar d’infants.

El personal de neteja de la llar que ens acompanya a diari és la Hajar i com a encarregada de la gestió del càtering és la Yule.

_________________________________________

VISIÓ DE L’INFANT

La vida quotidiana

És l’arrel del nostre projecte educatiu i el considerem de vital importància en el dia a dia a la llar d’infants. Són moments, com tots els altres, que s’han de fer amb qualitat i és per això que cada any replantegem i reflexionem com fer-ho ja que ens hem d’adaptar als diferents grups d’infants que anem tenint així com les diverses necessitats.

Són estones que s’han de fer amb tranquil·litat, donant el temps que necessita cada infant.

Moments a l’estança

Moments per jugar assentats tranquils i observar als altres que fan i moments de compartir rialles i acció: saltant, enfilant-se, relliscant. Pur moviment. Ells autorregulen la seva necessitat de moure’s més enèrgicament. També trobem joc simbòlic i interaccions entre ells i elles i els referents.

Jugant plegats a la llar…..

Els infants més grans comencen a representar situacions viscudes, reprodueixen el món adult. Uns agafen un rol i els altres segueixen. Els més petits busquen el contacte i juguen a vestir a l’altre. D’altres quan se senten més confiats/des juguen al tat, per exemple.

Les interaccions entre infants a la llar

Les interaccions entre ells són de gran importància. L’interés, l’espera per com reacciona l’altre, la imitació, són petits grans diàlegs. Construeixen llenguatge i coneixements junts.

Noves propostes educatives a la llar

Replantetjant:

Amb el nou any 2020 l’equip proposa nous espais i materials replantetjats per a les estances de la nostra llar. Sempre mirant la comoditat per tots i totes, i les necessitats de joc, aprenentatge i cuidatges dels infants petits i grans de la llar. Proposem incloure a les estances estructures per a la motricitat dels infants (taules i rampes i peces escuma, mobiliari loczy), també proposem posar a l’estança espais d’experimentació i plàstica fixe amb més propostes de joc, de posar i treure, espai per pintar i modelar i els obradors amb material natural i de reciclatge. També afegim  materials no estructurats (de reciclatge i diferents materials: metall, fustes,et.).

——————————————————————————————————————–

La Llar d’Infants Municipal Bonavista depèn de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona. L’Ajuntament estableix la normativa de funcionament, el calendari i els horaris del centre, en base a la memòria justificativa, el projecte d’establiment, el reglament regulador del Servei i el Plec de Condicions

Aquest servei educatiu municipal s’adreça a infants i famílies; per això, està organitzat de manera flexible i ofereix una diversitat de serveis pensats per donar resposta, en la mesura de les possibilitats, a les necessitats dels infants i del conjunt de les famílies de la població.

La Llar d’Infants Bonavista és una llar d’infants municipal que forma part del primer cicle d’educació infantil. Com a llar d’infants s’ocupa de l’educació de nens i nenes a partir de 4 mesos a tres anys. En aquesta llar i per aquest curs 2023-24 hi ha:

  • Una estança de nadons amb un màxim de 8 infants.
  • Dues estances d’1 a 2 anys amb un màxim de 13 infants cadascuna.
  • Dues estaces de 2 a 3 anys, amb un màxim de 20 infants cadascuna

CONTEXT ORGANITZATIU

L’aspecte organitzatiu ve determinat per l’aplicació del Projecte Educatiu de Centre, emmarcant-se en un conjunt de variables que permeten la seva adequació:
– La ràtio: La simbiosi entre qualitat de l’atenció a l’ infant i el número màxim d’infants en un grup és determinant, tal i com s’ha manifestat contínuament en diferents àmbits, estudis i reflexions sobre l’educació infantil.
La normativa explicita la relació màxima per unitat que serà, en tots els casos, la que preveu l’article 13, del Reial Decret 1004/1991 on s’estableixen els requisits mínims dels centres educatius, trobem la relació del màxim número d’infants per grups establerts de la següent manera:
– Unitats per infants menors d’1 any: 1/8
– Unitats per a infants d’1 a 2 anys: 2/13
– Unitats per a infants de 2 a 3 anys: 2/20

Els espais escolars:
La nostra llar disposa de cinc estances: 1 d’infants menors d’1 any, 2 estances d’1 a 2 anys i 2 estances de 2 a 3 anys. El dormitori esta repartit entre la sala polivalent i les estances pròpies dels infants. Els infants dinen cada grup a la seva estança.
També disposa d’un despatx per la direcció i les educadores i una sala pel material. Per donar un bon servei de menjador, la llar disposa d’un espai amb una taula calenta.

– El lligam família escola. La llar d’infants comparteix amb les famílies la cura i l’educació dels nens i nenes en els primers anys de vida. La relació amb les famílies forma part de la quotidianitat. Per una banda, el contacte informal entre pares i mestres és molt freqüent, el que permet una comunicació immediata i el traspàs d’informacions necessàries. El mecanisme més utilitzat per aquesta comunicació és, per mitjà de les agendes i del contacte diari. D’altra banda, el traspàs d’informació es produeix també a través de les entrevistes i els reculls d’experiències escrits que ajuden les famílies a disposar d’una visió més global de l’evolució dels seus fills o filles durant aquest període.