Qui som

Donant importància al zero-tres anys en l’educació

Moments a l’estança

Moments per jugar assentats tranquils i observar als altres que fan i moments de compartir rialles i acció: saltant, enfilant-se, relliscant. Pur moviment dins quatre parets. Ells autorregulen la seva necessitat de moure’s més energicament amb la de jugar simbòlicament i conversar buscant les joguines, els objectes i la companyia desitjada.

Jugant plegats a la llar…..

Els infants més grans comencen a representar situacions viscudes, reprodueixen el món adult. Uns agafen un rol i els altres segueixen. Els més petits busquen el contacte i juguen a vestir a l’altre. D’altres quan se senten més confiats/des juguen al tat.

Les interaccions entre infants a la llar

Les interaccions dels infants entre ells són de gran importància. L’interés, l’espera per com reacciona l’altre, la imitació són petits grans diàlegs. Construeixen llenguatge i coneixements junts.

Noves propostes educatives a la llar

Replantetjant:

Amb el nou any 2020 l’equip proposa nous espais i materials replantetjats per a les estances de la nostra llar. Sempre mirant la comoditat per tots i totes, i les necessitats de joc, aprenentatge i cuidatges dels infants petits i grans de la llar. Proposem incloure a les estances taller estructures per a la motricitat dels infants (taules i rampes i peces escuma, mobiliari loczy), també proposem posar l’estança d’experimentació i plàstica fixe amb més propostes de joc, posar i treure, espai per pintar i modelar i els obradors amb material natural i de reciclatge en un mateix espai, la sala polivalent, abans la sala de psicomotricitat. I també afegim una estança taller amb materials no estructurats (de reciclatge i diferents materials: metall, fustes,et.).

——————————————————————————————————————–

La Llar d’Infants Municipal Bonavista depèn de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona. L’Ajuntament estableix la normativa de funcionament, el calendari i els horaris del centre, en base a la memòria justificativa, el projecte d’establiment, el reglament regulador del Servei i el Plec de Condicions

Aquest servei educatiu municipal s’adreça a infants i famílies; per això, està organitzat de manera flexible i ofereix una diversitat de serveis pensats per donar resposta, en la mesura de les possibilitats, a les necessitats dels infants i del conjunt de les famílies de la població.

La Llar d’Infants Bonavista és una llar d’infants municipal que forma part del primer cicle d’educació infantil dins la LOGSE. Com a llar d’infants s’ocupa de l’educació de nens i nenes a partir de 4 mesos a tres anys. En aquesta llar i per aquest curs 2021-22 hi ha:

  • Una estança de nadons amb un màxim de 8 infants.
  • Una estança d’1 a 2 anys amb un màxim de 13 infants.
  • Una estança mixta d’1 a 3 anys, amb un màxim de 16 infants.
  • Una estança de 2 a 3 anys, amb un màxim de 20 infants.

CONTEXT ORGANITZATIU

L’aspecte organitzatiu ve determinat per l’aplicació del Projecte Educatiu de Centre, emmarcant-se en un conjunt de variables que permeten la seva adequació:
– La ràtio: La simbiosi entre qualitat de l’atenció a l’ infant i el número màxim d’infants en un grup és determinant, tal i com s’ha manifestat contínuament en diferents àmbits, estudis i reflexions sobre l’educació infantil.
La normativa explicita la relació màxima per unitat que serà, en tots els casos, la que preveu l’article 13, del Reial Decret 1004/1991 on s’estableixen els requisits mínims dels centres educatius, trobem la relació del màxim número d’infants per grups establerts de la següent manera:
– Unitats per infants menors d’1 any: 1/8
– Unitats per a infants d’1 a 2 anys: 1/13
– Unitats per a infants de 2 a 3 anys: 1/20

Els espais escolars:
La nostra llar disposa de cinc estances: 1 d’infants menors d’1 any, 2 estances d’1 a 2 anys i 2 estances de 2 a 3 anys. Actualment per les circumstàncies actuals del Covid tenim disponibles quatre estances per als infants, algunes d’elles mixtes. El dormitori esta repartit entre la sala polivalent i les estances pròpies dels infants. Els infants dinen cada grup a la seva estança.
També disposa d’un despatx per la direcció i les educadores i una sala pel material. Per donar un bon servei de menjador, la llar disposa de cuina equipada i amb una taula calenta.

– El lligam família escola. La llar d’infants comparteix amb les famílies la cura i l’educació dels nens i nenes en els primers anys de vida. La relació amb les famílies forma part de la quotidianitat. Per una banda, el contacte informal entre pares i mestres és molt freqüent, el que permet una comunicació immediata i el traspàs d’informacions necessàries. El mecanisme més utilitzat per aquesta comunicació és, per mitjà de les agendes i del contacte diari. D’altra banda, el traspàs d’informació es produeix també a través de les entrevistes i els reculls d’experiències escrits que ajuden les famílies a disposar d’una visió més global de l’evolució dels seus fills o filles durant aquest període.

L’equip educatiu es compon de cinc educadores i dos mestres una d’elles directora.

Els nostres noms:

Loly, tutora de l’estança de Circ Romà.

Núria, suport de l’estança del Circ Romà.

Glòria, tutora de l’estança de l’Amfiteatre.

Nathalie, suport de l’estança de l’Amfiteatre.

Ester, tutora de l’estança de l’Aqüeducte.

Isa, tutora de l’estanca de Forum.

Cristina, suport.

Mireia mestra i directora de la llar d’infants.

El personal de la llar que ens acompanya a diari ho formen la Hajar, encarregada de neteja i la Ruth, encarregada del menjador.