Període d’acolliment inicial

Acolliment inicial
El procés d’adaptació es durà a terme a totes les llars d’infants, s’ajustarà a les característiques pròpies de cada centre (dels infants, les famílies, l’entorn, les instal·lacions, etc.) i es programarà d’acord amb els criteris generals següents:
· Les famílies hauran d’estar perfectament informades sobre el calendari del procés d’adaptació.
· Els infants durant aquest període hauran de romandre un nombre mínim d’hores al centre: 2,30/ 3h… el temps de l’estada al la llar s’anirà ampliant en funció de l’actitud de l’infant.
· La valoració és individualitzada, en funció de com està l’infant, ha d’esser flexible i cada cop es tendeix més a normalitzar la rutina diaria
· Un procediment per dur a terme l’acolliment incial: aquest curs a conseqüència de la pandèmia l’acolliment es fa a l’exteriors, i es comença amb els infants antics. A l’endemà s’hi afegeix un grup reduït dels nous. Desprès de 2 dies s’hi afegeix un altre grup nou. En qualsevol cas, la manera com s’afegeixen els nous infants al grup ha d’esser aquella que permeti a les educadores atendre millor els infants, estar més disponibles.
· La situació familiar/laboral és un factor que es té en compte.

En el següent link hi ha un article sobre l’acolliment inicial que vam escriure l’equip educatiu de la llar d’infant municipal de Bonavista.

article noticies tgn.compressed