Període d’acolliment inicial

Acolliment inicial
El procés d’adaptació es durà a terme a totes les llars d’infants, s’ajustarà a les característiques pròpies de cada centre (dels infants, les famílies, l’entorn, les instal·lacions, etc.) i es programarà d’acord amb els criteris generals següents:
· Les famílies hauran d’estar perfectament informades sobre el calendari del procés d’adaptació.
· Els infants durant aquest període hauran de romandre un nombre mínim d’hores al centre: 2,30/ 3h… el temps de l’estada al la llar s’anirà ampliant en funció de l’actitud de l’infant.
· La valoració és individualitzada, en funció de com està l’infant, ha d’esser flexible i cada cop es tendeix més a normalitzar la rutina diaria
· Un procediment per dur a terme l’acolliment incial: aquest curs a conseqüència de la pandèmia l’acolliment es fa a l’exteriors, i es comença amb els infants antics. A l’endemà s’hi afegeix un grup reduït dels nous. Desprès de 2 dies s’hi afegeix un altre grup nou. En qualsevol cas, la manera com s’afegeixen els nous infants al grup ha d’esser aquella que permeti a les educadores atendre millor els infants, estar més disponibles.
· La situació familiar/laboral és un factor que es té en compte.