2010/11 NORMES SANITÀRIES

ATENCIÓ PARES I MARES!!!!

US RECORDEM LES NORMES SANITÀRIES DEL CENTRE:

EL NEN/A NO POT VENIR A L’ESCOLA AMB: FEBRE, DIARREA, VÒMITS, CONJUNTIVITIS, BRONQUITIS, INFECCIONS BUCALS…

SI EL METGE AUTORITZA L’ANADA A LA LLAR, CAL QUE ES PORTI EL JUSTIFICANT ON HO DIGUI.

SEGONS LA LEGISLACIÓ VIGENT, PER PODER ADMINISTRAR MEDICACIÓ ALS ALUMNES CAL QUE S’APORTI UN INFORME DEL METGE O RECEPTA ON CONSTI EL NOM DE L’ALUMNE/A, LA PAUTA I EL NOM DEL MEDICAMENT QUE HA DE PRENDRE. AIXÍ MATEIX EL PARE/MARE HA DE PORTAR UN ESCRIT A L’AGENDA ON AUTORITZI AL PERSONAL DE L’ESCOLA QUE ADMINISTRI AL SEU FILL/A LA MEDICACIÓ PRESCRITA.


3693


“TENIR CURA DELS INFANTS  QUE ESTAN MALALTS ÉS RESPONSABILITAT I FUNCIÓ DE LA FAMÍLIA”


Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>