Les tarifes de l’Escola Bressol es regulen segons l’ordenança determinada per l’Ajuntament del Bruc.

En aquest cas, la taxa per prestació del servei d’Escola Bressol es regula per l’Ordenança Fiscal núm.25 i la Taxa per la prestació del servei de menjador de l’Escola Bressol La Cadireta per l’Ordenança fiscal núm.40

ordenanca_fiscal_num_25_taxa_per_la_prestacio_del_servei_descola_bressol

ooff40_2018