La nostra escola compta amb els tres grups d’edat, tot i que sovint fem alguna proposta junts, i també compartim l’estona de pati plegats. Cal que cada grup classe tingui la seva tutora de referència, però totes les mestres compartim estones amb els vostres nens i nenes.

Els grups s’estructuren per edat cronològica dels infants, aquest curs 2021-22, tenim:

  • Els esquirols, infants nascuts l’any 2019
  • Les Guineus, nens i nenes nascuts/des l’any 2020

La ràtio del grups és la especificada pel Decret 282/2006 dels requisits de centres d’educació del primer cicle d’infantil:

  • Grups de 2-3 anys: 20 infants
  • Grups d’entre 1-2 anys: 13 infants per aula
  • Grups de nadons (4 mesos-1 anys): 8 infants