Classes

La nostra escola compta amb els tres grups d’edat, tot i que sovint fem alguna proposta junts, i també compartim l’estona de pati plegats. Cal que cada grup classe tingui la seva tutora de referència, però totes les mestres compartim estones amb els vostres nens i nenes.