Daily Archives: 16 maig 2011

Entrega del dossier de la tercera avaluació

My documentEl dossier ÉS UN TREBALL INDIVIDUAL (no s’acceptaran dossiers iguals o copiats dels companys)  i ha de contenir tot el què hem fet fins el 25 de febrer de 2011.

Recordeu que la correcció ortogràfica,  de sintaxi i d’expressió rebràn una nota.

El dossier s’ha d’enviar amb el nom al fitxer (tal i com hem explicat a classe):

El meu nom. Dossier de català. Curs ESO.doc

El dossier ha de tenir  format   .doc o bé  .rtf CAP ALTRE FORMAT  S’ACCEPTARÀ.

Tot document  amb format diferent , o que no segueixi les instruccions serà esborrat i l’alumne obtindrà de nota un 0

No seguir les instruccions pot fer suspendre la matèria.

EL DOSSIER HA DE TENIR LA SEGÜENT ESTRUCTURA:

*Portada: Amb títol de la màteria, nom i cognom de l’alumne, curs i grup.

*Un índex (num. de pàgina i contingut)

*Format coherent i cohesionat

L’aspecte del dossier rebrà també nota

L’HEU D’ENVIAR A L’ADREÇA DE CORREU DE gmail (teniu un accés directe a la columna de la dreta)

Teniu temps per entregar el dossier fins el dia 05  de maig de 2011