One thought on “4 ESO. Núvols de paraules (2)

  1. Xavier Junyent

    Independent: l’he triat pqrque es el que hauria de ser catalunya.

    Gos: l’he triat perque es l’animal que mes m’agrada.

Comments are closed.