OBJECTIUS

Els objectius de l’hort d’agricultura ecològica són:

  • tenir destresa en la manipulació d’eines de treball per fer l’hort.
  • descriure el procés de creixement de les plantes del nostre hort.
  • Usar la lupa binocular per observar parts de la planta o d’animals petits que tenim a l’hort.
  • Descriure el procés de transport de les substàncies nutritives a través del cos de la planta.
  • Interpretar alguns agents geològics (vent, pluja…) que influencien en el creixement dels vegetals de l’hort.
  • Descriure el procés del conreu de l’hort.
  • Fomentar el consum d’aliments ecològics, especialment els que produïm a l’hort.
  • Promoure una agricultura el més respectuosa amb el medi ambient possible, que cuidi l’entorn i fomenti la biodiversitat, que eviti contaminacions en sòls i aigües.
  • Adonar-se de les virtuts dels productes ecològics i establir i transmetre els coneixements necessaris per a poder obtenir productes i aliments ecològics en les nostres condicions.
  • Trobar gust a dur a terme els passos per a fer l’hort, des de la preparació del terreny fins la recol·lecció.

Deixa un comentari

Heu d'identificar-vos per publicar un comentari.