Category Archives: Cançons i danses P3

La tortuga

A la vora de la mar, a la vora de la mar,
a la vora de la mar, hi ha una tortuga!
Picotava, picotava, picotava, picotava,
picotava, picotava, un tros de fusta!

A la vora de la mar, a la vora de la mar,
a la vora de la mar, hi ha dues tortugues!
Picotaven, picotaven, picotaven, picotaven,
picotaven, picotaven, un tros de fusta!

A la vora de la mar, a la vora de la mar,
a la vora de la mar, hi ha tres tortugues!
Picotaven, picotaven, picotaven, picotaven,
picotaven, picotaven, un tros de fusta!

A la vora de la mar, a la vora de la mar,
a la vora de la mar, no hi ha tortugues!
No picoten, no picoten, no picoten, no picoten,
no picoten, no picoten, cap tros de fusta!

Un peixet en el fons de l’estany

Un peixet en el fons de l’estany,
vinga a fer bombolles, vinga a fer bombolles.
Un peixet en el fons de l’estany,
vinga a fer bombolles per anar passant.

– Què fas tu, bonic peixet blau?
– Compto les bombolles, compto les bombolles.
– Què fas tu, bonic peixet blau?
– Compto les bombolles per anar passant.

– Peix, peixet, les bombolles com són?
– Grogues i verdes, grogues i verdes.
– Peix, peixet, les bombolles com són?
– Grogues i verdes i de tots colors.

Un peixet en el fons de l’estany,
vinga a fer bombolles, vinga a fer bombolles.
Un peixet en el fons de l’estany,
vinga a fer bombolles per anar passant.

Mireu els meus ànecs

Mireu els meus ànecs,
fan un capbussó, fan un capbussó,
el cap dins de l’aigua,
no ténen cap por.

Mireu els meus ànecs,
juguen amb el fang, juguen amb el fang,
piquen amb les potes,
fan un bon xip-xap.

Mireu els meus ànecs,
corren sobre el prat, corren sobre el prat,
busquen entre l’herba,
s’han ben atipat!

Mireu els meus ànecs,
dormen al paller, dormen al paller,
el cap sota l’ala,
noi que s’hi està bé!

La primavera

Ja ve la primavera,
rossinyolets canteu!
Les flors estan obertes,
veniu i oloreu, correu!

Una rosa mig desclosa.
Un clavell que n’és de bell.
La tulipa amb nas de pipa.
La margarida tan polida.
Veniu i oloreu, correu!

Ja ve la primavera,
rossinyolets canteu!
Les flors estan obertes,
veniu i oloreu, correu!