Desenvolupament de poliedres regulars

Anem a construir els nostres poliedres regulars. Per això necessitareu cartolina de color, regle, goma, compàs i/o transportador, tisores i goma d’enganxar, per reproduir les plantilles del seu desenvolupament que trobaràs en aquest enllaç: poliedres regulars desenvolupats.

Captura