Índex de continguts

CONTINGUTS

  • Les seves eines
  • Línies i rectes
  • Treballem amb angles
  • Triangles
  • Quadrilàters
  • Circumferència
  • El cercle
  • Polígons
  • Construccions de figures planes.
  • Cossos geomètrics.